Trafikkregler:

Spørsmål om vikeplikt

Debatten går: Vi svarer på spørsmålene om privat regulert område, ”alminnelig ferdsel” – og hvem som kjører først.

FORVIERREDE BILISTER: Mange sliter med reglene når skilter som dette ikke står utplassert langs veien.

FORVIERREDE BILISTER: Mange sliter med reglene når skilter som dette ikke står utplassert langs veien.

Publisert Oppdatert

Debatten etter vår videoartikkel om vikeplikt avslører at vikepliktreglene med fordel kunne ha vært ryddet opp i. Denne gang har vi bedt rådgiver Lars Inge "Lasse" Haslie i Vegdirektoratet om svar.

Se også:

Videoartikkel om trafikkregelen ingen kan

Slik kjører du rundkjøring

Blogg: Vikepliktmafiaen

Om privat regulert område

Veier og områder som er privat regulert skaper tolkningsproblemer - og de øker stadig i omfang dess flere og større de privatregulerte områdene er.

- Men så lenge det er åpent for alminnelig ferdsel, så er det trafikkreglenes alminnelige vikepliktsregler som gjelder også for privatregulerte områder og i overgang mellom privat og offentlig, understreker Haslie.

Alminnelig ferdsel

For mange blir det da åpenbart at den største uklarheten synes å være hva som defineres som "åpent for alminnelig ferdsel", slik som tilfellene her i Nydalen (beskrevet i lenka over).

- Det kan formuleres som at enhver har lov til å ferdes der, men samtidig forutsettes at det også faktisk er såkalt blandet trafikk (med alminnelig trafikk av alle slags kjøretøyer, red.anm.) på veien eller området, sier Haslie, som intervjues over mobiltelefon i bilen, men som har med seg tre jurister fra Vegdirektoratet i passasjersetene.

Skilte alle kryss?

Men som flere av våre lesere påpeker - hvorfor ikke skilte alle kryss eller endre reglene slik at stor vei går foran liten vei?

- Det ene er jo at det åpenbart blir uhorvelig mange kryss å skilte. En annen sak er at slik reglene er utformet og brukt nå, så åpner de også muligheten for at folk fra for eksempel boligområder som langs Maridalsveien faktisk kan komme seg ut på hovedveien i rushtiden.

Se til Sverige?

En leser hevder svenskene kan gå foran som eksempel, hvor stor vei har fortrinnsrett framfor liten?

- Svenskene har nok akkurat samme regelverk som Norge for vikeplikt. Høyrereglene gjelder over hele Europa - unntatt i Storbritannia, selvsagt. Forskjellen ligger kanskje mer i trafikkulturen, at man i Sverige ikke må stå på sin rett slik det gjøre her til lands.

Biler fra alle kanter

Et siste spørsmål mange lurer på - hvem kjører først i et kryss når det kommer biler fra alle kanter og alle har vikeplikt for alle?

- Dette handler mest om god kommunikasjon og øyekontakt. Den som først oppdager situasjon og begynner å bevege bilen, uten dermed å sprette fram og sette andre i fare, bør også kjøre først i en slik situasjon.

Trafikkreglene finner du i sin helhet her.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning