Rekordmange kolliderer

Knyttes til mangel på konsentrasjon bak rattet.

ØKER: Tallet på såkalte eneulykker - der bare en bil er involvert - øker kraftig. Dette er ulykker som omfatter alt fra mindre uhell til svært alvorlige ulykker.

ØKER: Tallet på såkalte eneulykker - der bare en bil er involvert - øker kraftig. Dette er ulykker som omfatter alt fra mindre uhell til svært alvorlige ulykker. Foto: FOTO: Terje Haugen

Publisert Oppdatert

Vi kolliderte for 6,4 milliarder kroner i fjor. Det viser Finans Norges statistikk over alle materielle skader på kjøretøy i fjor.

- Dette er rekordmye, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

I 2013 ble det meldt inn nesten 365 000 materielle skader til forsikringsselskapene. Det er mer enn noen gang tidligere. Deler av økningen kan forklares med flere biler på veiene og tettere trafikk. Svært mange husholdninger har nå to biler.

Aleneulykker øker

Tallet på såkalte eneulykker - der bare en bil er involvert - øker kraftig. Dette er ulykker som omfatter alt fra mindre uhell til svært alvorlige ulykker. Hvert femte sammenstøt er nå en eneulykke. Det er flest slike ulykker utenfor tettbygde strøk.

- Mange av disse ulykkene er svært alvorlige og mange av dem er forbundet med utforkjøringer. Det er nå nesten 80 000 eneulykker i året, og dette bekymrer oss, sier Neverdal.

Manglende konsentrasjon

Finans Norges trafikkstatistikk viser også at ryggeuhell øker, det samme med skader på parkerte kjøretøy.

- Disse tilfellene fører sjelden til personskader i trafikken, men mange er nok knyttet til manglende konsentrasjon, sier Neverdal.

VERSTING: Å sende sms under kjøring er blant verstingene når det gjelder å miste fokus på trafikken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

VERSTING: Å sende sms under kjøring er blant verstingene når det gjelder å miste fokus på trafikken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Forskning har blant annet påvist at bruk av mobiltelefon mens man kjøre øker risikoen for ulykker. Og trolig er det å bruke håndfri mobiltelefon i trafikken like farlig som å bruke vanlig håndholdt mobil. Dette framgår av en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som har oppsummert nyere internasjonal forskning på området. Bruk av mobiltelefon i bil tar fokus vekk fra veien, påvirker kjøreatferden og øker ulykkesrisikoen.

Førere som snakker ofte og mye i mobiltelefon mens de kjører, ser ut til å ha høyere ulykkesrisiko enn de som snakker lite. Tekster du mens du kjører øker du risikoen for å bli innblandet i en trafikkulykke med over 20 prosent, ifølge TØI.

Studier viser også at det å spise og drikke går utover den motoriske kapasiteten. Den engelske studien "Two hands are better than one" - laget på bakgrunn av kjøresimulator-tester i regi av universitetet i Leeds, konkluderer med at det er farligere å spise mat mens man kjører, enn å sende sms eller å kjøre alkoholpåvirket.

Å ha en samtale med passasjerer i bilen også er forbundet med redusert oppmerksomhet og økt ulykkesrisiko.

- Et betydelig straffeansvar

- Man er pålagt å holde oppmerksomheten på veien når man kjører bil. Man skal verken ringe, sende sms-er, spise boller og pølser, sminke seg eller lese iPad når man kjører, sier UP-sjef Runar Karlsen.

- En kan jo bare tenke seg hva som kan oppstå dersom man søler varm kaffe mens man kjører bil.

Bruk av mobiltelefon er det eneste som er regulert i lovgivningen. Men å spise og drikke bak rattet kan bli oppfattet som brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Man kan derfor bli straffet dersom slik uoppmerksomhet blir oppdaget i forbindelse med en ulykke.

Les også:

Her er de vanligste tabbene etter trafikkuhell

Rundkjøring: Dette gjør de flest feil

Derfor er det ikke smart med store luker i køen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning