Quiz om bilkjøring:

Er du en farlig sjåfør?

Hvor stor sannsynlighet har du for å bli innblandet i trafikkulykker? Denne quizen gir deg et godt pekepinn.

Er du en farlig sjåfør?

Start quizen

Publisert Oppdatert

Annen hver nordmann eier i dag en personbil. Og det foregår noen millioner trafikkforseelser på norske veier hvert år. Svært få av dem oppdages. Noen av dem fører til trafikkuhell mens noen få tragisk nok fører til alvorlige ulykker, med hardt skadde og drepte.

I årene 2008-2011 ble det registrert cirka 27 000 trafikkulykker. Nesten 40 000 mennesker ble skadd. Snaue 900 mistet livet (tallene for 2011 er ikke oppdatert etter desember).

Myndighetene gjør det de kan for å få ned antallet. Særlig råkjøring oppleves som en betydelig faktor bak ulykkesstatistikken, og såkalt streknings-ATK, med måling av gjennomsnittsfart er et av midlene som nå tas i bruk for å dempe farten på enkelte strekninger.

Likevel er det først og fremst opp til hver enkelt sjåfør å kjøre tryggest mulig. Vi har de bilene vi har og de veiene vi har, og det er oss selv og vår holdning og adferd i trafikken som på kort sikt gir størst utslag. Ett eksempel: Mange ulykker oppstår fordi vi ikke stopper og hviler når den livsfarlige trøttheten melder seg.

Hvordan er du som sjåfør? Er du farlig? Gjennomsnittlig sikker? Eller ekstremt opptatt av sikkerhet bak rattet? Det kan du sjekke ved å kjøre gjennom vår uformelle quiz.

Les også:

Dødsmåneden på veiene

Voksne bilførere ser farene først

Prat med passasjer farligere enn prat i mobil?

Løse gjenstander i bil kan drepe

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning