Analyse av dødsulykkene:

Kjør normalt og overlev

I sju av ti tilfeller er førerfeil dominerende årsak til dødsulykke.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har egne team som reiser ut til alle dødsulykker her i landet, som analyserer det som har skjedd for å finne ut årsakene til den tragiske hendelsen. Nå har de vurdert resultatet etter årets sju første måneder, der til sammen 162 personer har mistet livet på norske veier.

Mye rus og uoppmerksomhet

I sju av ti tilfeller er feil fra føreren direkte årsak til dødsulykken. En stor andel av de drepte brukte ikke bilbelte, og for høy fart i forhold til forholdene har også gitt mange dødsulykker.

I 13% av tilfellene er årsaken ruset sjåfør - men manglende muligheter for å avdekke noe særlig annet enn alkoholpåvirkning gir store muligheter for mørketall når det gjelder ruspåvirkning som hovedårsak til dødsulykker.

Uoppmerksomhet og/eller sykdom var utløsende årsak i hele 47% av alle dødsulykkene.

Unge bilførere kjører ut

- Vi er overrasket over at antall drepte i utforkjøringulykker er doblet fra i fjor, sier Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet.

- Antall slike ulykker har gått jevnt ned siden 1970, men nå har vi fått en brå dobling, til 35% av alle dødsulykker.

- I de fleste tilfellene er dette unge bilførere, under 24 år. Generelt har de manglende teknikk, for stor tro på seg selv og egne ferdigheter, og holder altfor stor fart, fortsetter Amundsen. - I tillegg er det ofte flere i bilen, noe som gir ulykker større omfang.

Holdningskampanjer virker ikke

I tillegg forteller Amundsen at det fortsatt er en del miljøer der kulturen er at man ikke bruker bilbelte. Og at høy fart går igjen i de samme miljøene. Ulykkesanalysen viser at 47 av dødsulykkene - eller 37% - har for høy fart som årsak, og over 40% av alle de drepte brukte ikke bilbelte.

- Dette skjer på tross av holdningskampanjene, sier Amundsen. - Vi har problemer med å nå fram til de gruppene dette virkelig gjelder; holdningsendringer her viser seg å være vanskelig. Nå må vi prøve nye virkemidler, der politiet må i mer direkte kontakt med de utsatte gruppene.

Normal kjøring = liten fare for å omkomme

46% av dødsulykkene er møteulykker, mens glatt føre i kombinasjon med for høy fart og ugunstige elementer langs veien er utløsende faktor for omfanget i henholdsvis 14 og 15 prosent av dødsulykkene.

Men med andre ord utsetter alle som kjører normalt, med sikkerhetsbelte, uten å være påvirket og uten å stadig skulle teste toppfarten til bilen, seg for svært liten fare for å omkomme i trafikken. I hvertfall så lenge de tilpasser hastigheten etter forholdene og er oppmerksomme på det som skjer.

Amundsen er imidlertid optimist før den mørke og glatte årstiden kommer:

- Ting har endret seg før, sier han.

Dette er årsakene til dødsulykkene:

Medvirkende faktorer

Antall

Andel

For høy fart

47

37 %

Uoppmerksomhet/sykdom

60

47%

Uerfaren

8

6 %

Rus

16

13 %

Når summen av alle medvirkende faktorer, både forhold knyttet til veg og trafikant, blir over 100 % skyldes det at det er flere faktorer som spiller inn i samme ulykke.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning