Motorsykkel i trafikken

Kan dette være lovlig?

Svoosj. Som lyn fra blå himmel suser en motorsykkel mellom køene og forsvinner. Men er det lovlig?

Publisert Oppdatert

Vi ser hvert år ulykker ved slik kjøring, også dødsulykker.

I løpet av de nærmeste to - tre ukene skal over 100 000 motorsykler ut på veiene igjen. Det skaper temperatur i trafikken, og de første vårmånedene er høysesong for «begynnerulykker».

Se video: Slik velger du hjelm

Mange av motorsyklene brukes dessuten daglig til og fra jobb. Ikke så rart: Til og fra våre store byer kan motorsyklistene spare opp til en time daglig - dersom de bruker anledningen til å tråkle mellom køene.

SE VIDEO OVER - med glimt av hvordan det fortoner seg fra både bil og motorsykkel.

"På tynn is"

- Men det ser ut som galskap når nær ubeskyttede mennesker suser mellom bilene med centimeters klaring. Kan dette være lov?

Vi spurte først Trafikkorpset i Oslopolitiet, som i all hovedsak selv bruker motorsykler i tjensten. Men neeeei, dette ville de helst spille over til juridisk ekspertise. Påtaleseksjonen neste:

- Motorsyklister som kjører mellom køene er formelt på tynn is, ja, sier politiinnspektør Egil Brekke i påtalegruppen for trafikk og sjø.

Les også: Så kort kjører vi egentlig

Men er blitt kutyme

- Det er imidlertid blitt kutyme å tillate slik kjøring dersom det gjøres på en forsvarlig måte, utdyper Brekke.

Han påpeker at slik kjøring i utgangspunktet er å betrakte som forbikjøring. Det er per definisjon forbudt på høyre side - med ett unntak, dersom køen i høyre fil står stille eller flyter svært sakte.

Kan du kjøre rundkjøring? Se video!

- I slike tilfeller vil motorsyklisten, med aktsom og forsiktig kjøring, kunne forsere trafikkøene uten at våre folk vil gripe inn, sier Brekke.

For motorsyklisten er i likhet med alle andre trafikkanter forpliktet av trafikkreglenes paragaf 3: Der står det :

"Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret".

Har du husket? Se de beste sommerdekkene

AKTSOMHETSKRAV: Også bilistene skal være aktsomme ved feltskift. Så denne bilisten oss? Antagelig ikke.

AKTSOMHETSKRAV: Også bilistene skal være aktsomme ved feltskift. Så denne bilisten oss? Antagelig ikke. Foto: Camilla Langaas

Ulykkesutsatt aktivitet

Brekke er derfor klar på at motorsyklister som forserer køene med stor hastighetsforskjell til køen ikke kjører med tilstrekkelig aktsomhet - og vil kunne straffes for dette.

- Tilsvarende uaktsom hastighetsforskjell gjelder også motorsyklister som bruker anledningen til å kjøre raskt forbi køen i kollektivfeltet.

- Vi ser hvert år ulykker ved slik kjøring, også dødsulykker.

- Men betyr det at motorsyklist alltid vil være skyldig part ved slike uhell?

- Nei, ikke uten videre. Mange uhell oppstår i forbindelse med at bilister skifter fil - og også bilisten har krav til aktsomhet. Dermed blir det gjerne skylddeling i slike saker.

Les også: Når kan barn trygt sykle til skolen?

Klikks 2 tips til bilisten

1. Oppdager du plutselig en motorsyklist i din kjøreretning, bør du unngå brå bevegelser som bremsing eller svinging av den grunn. Det er motorsyklistens oppgave å ta seg sikkert forbi.

2. Det finnes også uerfarne og forsiktige motorsyklister. Disse er spesielt sårbare både for dårlig veigrep og uventede situasjoner. Det koster lite å gi dem litt ekstra rom og avstand.

Klikks 6 tips til motorsyklisten

I Klikks MC-redaksjon har vi noen tiårs samlet erfaring med forsering av tett trafikk på to hjul. Så sant man bruker sunn fornut og kjører etter evne, ser vi ingen grunn til å fraråde effektiv kjøring.

1. Vær hyggelig mot bilistene. Blikkontakt og takk for hjelpen-signaler skaper et godt trafikkmiljø.

DET SKADER IKKE: Å være hyggelig mot bilistene. Ofte sitter det jo en motorsyklist bak rattet.

DET SKADER IKKE: Å være hyggelig mot bilistene. Ofte sitter det jo en motorsyklist bak rattet. Foto: Haakon Førde

2. Ikke la deg presse av verken dine egne eller andres forventninger til å kjøre inn i situasjoner du ikke har full kontroll på.

Du er ikke alene! Se opp for andre motorsyklister som skal mellom samme køene.

3. Vei risiko opp mot gevinst - hva er vel 10 sekunder spart på en forbikjøring målt mot risikoen for 10 uker på sykehus?

4. Plassere deg alltid alltid slik at du har lengst mulig sikt - og tilgjengelig stopplengde. Rett til høyre eller venstre for midtlinjen er normalt et både sikkert og smidig sted å ligge.

5. Store hastighetsforskjeller er aldri sunt. Kjør ekstra varsomt på steder du ikke kjenner trafikkmønsteret.

6. Du er ikke alene! Se opp for andre motorsyklister som skal mellom samme køene.

Vi forutsetter selvsagt at man ikke bryter andre trafikkregler, som for eksempel å passere på høyre side av høyre felt, at man bruker veiskulderen, at man krysser sperrelinjer eller opptrer i strid med annen skilting på stedet.

Les også: 2009, det store ABS-året

Tips oss om trafikk!

Har du tips eller innspill til smart trafikkadferd? Bruk kommentarfeltet under - eller send oss mail: [email protected]

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning