Statsbudsjettet 2009:

Her skal veiene bli bedre

Regjeringen vil bruke 17 milliarder kroner av statsbudsjettet på vei i 2009. Her er de største prosjektene.

Foto: Foto: Scanpix

Publisert Oppdatert

Allerede for flere uker siden avslørte statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen ville bruke flere milliarder kroner ekstra på veibygging de kommende årene.

Nå er det klart at det blir satt av 17 milliarder kroner kommende år, opp 1,6 milliarder fra i fjor.

Det betyr at følgende prosjekter med en pris på over 100 millioner kroner kan settes i gang:

 • E39 Vigeland - Osestad i Vest-Agder
 • E39 Vågsbotn - Hylkje i Hordland
 • E39 Torvund - Teigen i Sogn og Fjordane
 • Rv. 70 Brunneset - Øydegard i Møre og Romsdal
 • E6 Majavatn i Nordland
 • E6 Øyer - Tretten i Oppland (dersom det blir tilslutning til delvis bompengefinansering)
 • Rv. 47 T-forbindelsen i Rogaland (dersom det blir tilslutning til delvis bompengefinansering)
 • Rv. 510 Solasplitten i Rogaland (dersom det blir tilslutning til revidert opplegg for Nord-Jærenpakken)
 • Rv. 60 Hellesylt - Strekanetunnelen i Møre og Romsdal
 • Rv. 717 Sund - Bradden i Sør-Trøndelag
 • Rv. 78 Toventunnelen med tilknytninger i Nordland (dersom det blir tilslutning til delvis bompengefinansering)
 • Rv. 858 Ryaforbindelsen i Troms (dersom det blir tilslutning til delvis bompengefinansering)

I tillegg kommer flere andre mindre prosjekter.

Den kraftige satsingen på trafikksikkerhet gir oss enda bedre muligheter til å fortsette kampen mot trafikkdøden, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Sykkelveier og rassikring

- Regjeringen foreslår å øke de statlige bevilgningene til gang- og sykkelveier med 70 millioner kroner. Det er et mål at flere skal sykle eller gå til og fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Trygge og gode gang- og sykkelvei1er er avgjørende for å legge til rette for bruk av sykkel og gange, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Navarsete har også fått 650 millioner kroner til rassikring, og over en milliard er satt av til tiltak for økt trafikksikkerhet. Det skal skje blant annet gjennom bygging av midtrekkverk, oppsetting av siderekkverk, bruk av sperreområde og annen midtmarkering, veilys og utbedring av kurver og kryss.

I alt skal 100 km vei få fysisk sperre mellom kjøreretningene. Av dem er 69 km motorvei.

Noen av de såkalt "rettede trafikksikkerhetstiltakene" vil dessuten gi direkte inntekter: I Gudbrandsdalen blir forsøksordningen med snittmåling gjort permanent.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning