Trafikksikkerhet

Farlige trafikklys i fotgjengeroverganger?

Lysregulerte fotgjengeroverganger kan redde liv. Men mange steder blender de bilistene.

LYSER SOM SOLEN: Dette trafikklyset er kalibrert for å være godt synlig i skarp solskinn. Samme lysstyrken brukes i mørket!

LYSER SOM SOLEN: Dette trafikklyset er kalibrert for å være godt synlig i skarp solskinn. Samme lysstyrken brukes i mørket! Foto: Haakon Førde

Publisert Oppdatert

November og desember er selveste påkjørselsmånedene. God veibelysning og lysregulerte overganger senker risikoen betraktelig. Hvis de da ikke blender bilistene.

- Ofte lyser de grønne trafikklysene for sterkt i mørket, sier Per Ole Wanvik ved Statens vegvesen region sør til Klikk.no. Wanvik har gjennomført doktorgradsarbeid på veibelysning og trafikksikkerhet. Se PDF-presentasjon om veibelysning .

- Årsaken er nok at de skal være synlig i kraftig sollys, men burde vært dempet i mørket.

Rigid Norsk Standard

Sjefingeniør Pål Hauge i Vegdirektoratet kjenner imidlertid ikke til at det er planer om det.

- Lysstyrken i signalanlegg er regulert av Vegdirektoratets håndbok 62, del 3 , som igjen støtter seg til Norsk Standard (NS) NS-EN 12368 .

I følge standarden skal slik lys ha en styrke av minimum 200 og maksimum 800 cd. Enheten cd er forkortelse for candela, og 1 candela til svarre ett sterinlys (se Wikipedia) . Et grønt trafikklys kan med andre ord lyse like sterkt som 800 stearinlys.

I standarden er det imidlertid ingenting som regulerer forskjellen mellom rødt og grønt lys, ei heller mellom høylys dag og nattsvart mørke.

LED-dioder med høy lysstyrke

BLENDAGRØNT? Det er ikke lett å se fotgjengere, barn og annet som skjuler seg under og bak 400 candela på en ellers måtelig belyst veistump.

BLENDAGRØNT? Det er ikke lett å se fotgjengere, barn og annet som skjuler seg under og bak 400 candela på en ellers måtelig belyst veistump. Foto: Haakon Førde

RØDT LYS: Viktigst å se?

RØDT LYS: Viktigst å se? Foto: Haakon Førde

I nyerer trafikklys benyttes LED, altså ikke vanlige pærer, men en rekke små dioder. Disse har fordelere som både lavt energiforbruk og høy lysstyrke. Men er det ikke mulig å dempe dem i mørket?

Lys hjelper

Fotgjengere har ifølge offisiell ulykkesstatistikk ca 4 ganger så høy risiko for å bli drept eller skadet pr kilometer i trafikken som bilister.

Ca. 70 prosent av påkjørslene kommer ved kryssing av veg. Hittil i år (januar - oktober 2009) er 18 fotgjenger drept og 509 skadet i Norge

Ifølge doktorgradskandidat Per Ole Wanvik ved Statens vegvesen er nyoppsetting eller utbedring av vegbelysning er blant de mest kostnadseffektive trafikksikkerhetstiltak vi har til rådighet.

- Undersøkelser har vist at vegbelysning i gjennomsnitt reduserer antall personskadeulykker i mørke med 30-50 prosent, og antall dødsulykker i mørke med 65 prosent. Ved gangfelt og vegkryss kan det til tider være behov for ekstra høyt lysnivå, fastslår Wanvik overfor Trygg Trafikk.

- Nei, ikke sånn som de leveres i dag, sier Hans Petter Ødegård, som er daglig leder i Swarco Norge as , som er en stor leverandør av blant annet signalanlegg.

Han opplyser at det riktignok er mulig å levere dem nedempet, men da med en fast lavere lysstyrke. Lystyrken er i dag ca. 400 candela.

- Uansett må vi jo levere lysene i henhold til kravspesifikasjonene fra Statens Vegvesen, slik at skal det være med dempefunksjon, så må det bli etter oppdrag fra dem.

Les også:

Kraftige hodelykter lyser opp høstmørket

Ring 175 for å melde sjenerende lys

- I øyeblikket jobber vi i et nordisk prosjekt om krav til demping av sjenerende lys fra gulblinkene som brukes ved varsling av veiarbeid, forteller Pål Hauge i Vegdirektoratet.

- Det kan jo hende dette arbeidet viderføres til lysstyrken fra for eksempel vanlige trafikklys.

- De som opplever kraftig sjenerende lys bør de ringe 175 for å melde fra, råder Pål Hauge i Vegdirektoratet.

- Det kan jo også være feil ved anlegget.

Byoversikt antall lyskryss

I følge Vegen og vi finnes det om lag 770 signalanlegg i Norge, og av dem er rundt 220 lyssignal i gangfelt. Lyskryssene i Norges byer er slik:

  • Oslo: 134
  • Bergen: 133
  • Trondheim: 125
  • Tromsø: 12
  • Drammen: 41
  • Skien/Porsgrunn: 43
  • Stavanger: 37
  • Sarpsborg/Fredrikstad: 13
  • Vestfoldbyene: 44

Les også:

FRA STASJONSVEGEN: Svake veilys, sterke trafikklys. Bildene er fra lyskryss og fotgjengeroverganger i Stasjonsvegen, Slemdal, i Oslo.

FRA STASJONSVEGEN: Svake veilys, sterke trafikklys. Bildene er fra lyskryss og fotgjengeroverganger i Stasjonsvegen, Slemdal, i Oslo. Foto: Haakon Førde

Kunsten å skifte vindusviskere

Dødsulykker: Ett kors - en tragedie

Forbud mot mørkekjøring med RIB?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning