Trafikksikkerhet:

Farlige fartsgrenser

Først i midten av 2007 innførte Northern Territory i Australia fartsgrenser på sine større landeveier. Resultatet var midt sagt oppsiktsvekkende - i 2008 opplevde deltstaten 50 prosent flere dødsulykker.

ELG ELLER: Kenguru, utfallet av et sammentreff er nok tilnærmet likt.

ELG ELLER: Kenguru, utfallet av et sammentreff er nok tilnærmet likt. Foto: Ron Chapple Stock

Publisert Oppdatert

Trenger man alltid fartsgrenser? Vel, den nordlige delen av Australia er særdeles beskjedent befolket, og størrelsen får Finnmark fylke til å virke som en hageflekk i sammenlikning.

Les også: Vikeplikt på landet

De større veiene i distriktet er likevel for det meste av god kvalitet - og gjerne snorbeine i det uendelige. Skilt som sier for eksempel "500 km til neste bensinstasjon" er vanlige.

Kanskje ikke så rart at det var først i midten av 2007 at veimyndighetene kom så langt som til å sette fartsgrenser på de større landeveiene. Grensene ble satt til hhv. 130 og 110 km/t.

Flybilletter? Sjekk prisen til Australia her.

FARTSGRENSER: Kan det være nødvendig i omgivelser som dette?

FARTSGRENSER: Kan det være nødvendig i omgivelser som dette? Foto: Ben Goode

Triste resultater

Men hvem skulle trodd at det ville føre til over 50 prosent økning i antall dødsulykker?

I følge tall fra Northern Territory Police over trafikkulykker fra 1981 og fra til i dag, økte antall trafikkdrepte i distriktet fra gjennomsnittlig 49 personer for årene 2000 til 2006, til 75 personer i 2008.

Se Northern Territory Police trafikksikkerhetssider her.

Fartsgrensene ble i følge Harry Brelsford på aktivistsiden RoadSense.com innført i midten av 2007. Derfor har vi ikke tatt med 2007 i tabellen (57 døde). Ingen andre parametere av betydning i trafikkbildet skal ha endret seg.

Saken er plukket opp av det amerikanske nettstedet theNewspaper.com ("a journal in the politics of driving"), som også har en relativt liberal vinkling på trafikksikkerhet.

Brelsford bruker anledningen til å lange ut mot den i hans øyne feilslåtte satsingen på strenge fartsgrenser. Rettere sagt på fokuset på hvor ekstremt farlig det er å kjøre fortere enn fartsgrensen.

Bedring i 2009

OFFISIELLE TALL: Fra politiet nord i Australia viste en voldsom økning i antall dødsulykker da fartsgrenser ble innført.

OFFISIELLE TALL: Fra politiet nord i Australia viste en voldsom økning i antall dødsulykker da fartsgrenser ble innført.

Man kan nok ha sympati for både Brelsford og theNewspaper.com her man sitter og stanger i langt lavere maksgrenser hjemme i Norge.

Dette mener norsk politi og vegvesen om fart.

Men om statistikk er et effektivt våpen, så virker det faktisk begge veier. Det er nemlig verdt å merke seg følgende: Hittil i 2009 (24. juli) er antall dødsulykker i Northern Territory kun 16.

Altså er man tilbake på normalen, ja til og med bedre dersom vi fremskriver det til et årsresultat på 30 til 35 ulykker med dødelig utgang. Uten at delstaten oss bekjent har fjernet fartsgrensene igjen.

Les også:

FARTSGRENSER: Innført på landeveiene i Northern Territory i Australia så sent som i 2007.

FARTSGRENSER: Innført på landeveiene i Northern Territory i Australia så sent som i 2007. Foto: Ron Chapple Stock

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning