Bilmerkenes tilbakekallinger:

Disse bilene har flest og færrest tilbakekallinger

Bilmerkenes kvalitet kan bla. måles i antall tilbakekallinger. Oversikten for de siste fem årene gir klare - og overraskende - indikasjoner.

KVALITETSBIL: Det er BMW det, i hvert fall om vi legger antall tilbakekallinger til grunn.

KVALITETSBIL: Det er BMW det, i hvert fall om vi legger antall tilbakekallinger til grunn. Foto: BMW

Publisert Oppdatert

Tilbakekalling 10 verste

Merke

% tilbake

% marked

faktor

1 Chrysler+

3,33

0,47

0,14

2 Suzuki

4,34

1,19

0,27

3 Alfa Romeo

0,81

0,25

0,31

4 Toyota (*)

8,00

3,11

0,39

5 Saab

0,29

0,12

0,41

6 Kia

2,50

1,11

0,44

7 Chevrolet

1,53

0,69

0,45

8 Renault (**)

10,40

4,47

0,46

9 Honda

2,75

1,3

0,47

10 Jaguar

0,27

0,13

0,48

+ Cadillac/Daewoo//Jeep * =Toyota/Lexus ** = Renault/Dacia

Rangert etter tilbakekallinger og markedsandel. Tallene gjelder det tyske markedet, da statistikk for Norge ikke foreligger. Se tekst for utdypende forklaring av faktoren.

Kilder: Kraftfahrzeugbundesamt Pressemeldungen (wer-zu-wem.de)

Kvalitetskulturen hos en bilprodusent kan i stor grad leses av antallet biler produsenten må trekke tilbake for å rette alvorlige feil og mangler.

Omdømmetap og kjøpsrisiko

Antall tilbakemeldinger forteller samtidig mye om hvilken generell risiko du som bilkjøper tar ved å velge en bil fra dette merket. Og det kan tære på bilmerkets omdømme.

- Det er klart at når en produsent får flere tilbakekallinger over et kortere tidsrom, så svekkes bilkjøpernes tillit, sier bilekspert Terje Bjørnsen, Klikks fagansvarlige for Motor.

- På den annen side er det en korrekt og fornuftig måte silk det gjøres nå. Bileieren får øyeblikkelig melding med full åpenhet om feilens karakter og hva som skal gjøres. Så får produsenten bite i seg skammen, og forhåpentligvis gjøre det bedre framover.

Les også: Derfor stopper bilen din

Kun tyske tall å se til

Men da hadde det jo vært bra med en oversikt over tilbakekallinger åpent tilgjengelig på internett også?

Klikk. no har imidlertid fått bekreftet fra både Vegdirektoratet , Opplysningsrådet for Veitrafikken og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at slik oversikt og statistikk ikke finnes for et norske markedet.

Merk at tallene vi publiserer her derfor er basert på tilbakekallinger og salg i det tyske markedet.

Forskjellene til det norske bilmarkedet er imidlertid ikke - sett bort fra mengden - større enn at rangeringen har betydelig overføringsverdi for norske bilister.

3,2 millioner biler tilbakekalt på fem år

Det er det tyske samferdselsdepartementet som, i følge Spiegel Online Auto , nylig har offentliggjort listen (se bunn av artikkel for den originale listen), og den viser tydelig hvilke merker som har måttet svi mest for dårlig kvalitetssikring.

I perioden 1. august 2004 til 31. juli 2009 - altså en femårsperiode - har Opel måttet tilbakekalle over 365.000 biler fra det tyske markedet for å gjøre reperasjoner som har betydning for bilens sikkerhet. Det er fordelt på 28 aksjoner.

Audi og Renault er nesten like svake, med henholdsvis 347.000 og 332.000 biler. Audis er fordelt på 11 aksjoner, mens Renaults er fordelt på hele 50 alvorlige feil.

Totalt er det tilbakekalt over 3,2 millioner biler. Det tilsvarer rundt hver femte bil solgt i Tyskland i perioden.

Les også: Disse bilen kan du stole på

Antall må vurderes mot markedsandel

Tilbakekalling 10 beste

Merke

% tilbake

% marked

faktor

1 BMW/Mini

0,48

9,24

19,19

2 Skoda

0,28

3,93

14,07

3 Daihatsu

0,05

0,44

8,80

4 Seat

0,38

1,60

4,26

5 Porsche

0,14

0,53

3,79

6 Citroen

0,79

2,38

3,02

7 VW

7,56

19,95

2,64

8 Hyundai

0,77

1,68

2,18

9 Subaru

0,17

0,31

1,81

10 Mercedes

6,03

10,64

1,76

Rangert etter tilbakekallinger og markedsandel. Tallene gjelder det tyske markedet, da statistikk for Norge ikke foreligger. Se tekst for utdypende forklaring av faktoren.

Kilder: Spiegel/Bundesministerium für Verkehr/Kraftfahrzeugbundesamt Pressemeldungen (wer-zu-wem.de)

Antall tilbakekallinger må nødvendigvis også sees opp mot antall biler som er levert til markedet. Leverer man 100 biler og må trekke tilbake 50, er det selvsagt mye grovere enn om man selger 1000 biler og trekker 50.

Blant annet derfor finner vi Mini nesten helt i bunn av listen med 2 aksjoner/89 biler (NB! Står sammen med BMW i øvrige tall). Bare 89 tilbakekalte biler er likevel imponerende få, i hvertfall om vi sammenlikner med Porsche, som har måtte trekke tilbake 4585 biler.

Men om Audi, og tildels Mercedes (6. plass med 193.000 tilbakekalte biler), langt på vei spenner bein under forestillingen om tysk grundighet, må vi berømme BMW for en plass helt nede på 24. plass på listen, med 15.000 tilbakekalte biler, fordelt på 5 aksjoner.

Det gir som du ser til høyre toppscore i forhold til markedsandel.

Grundigere gjennomgang av tallene

For Klikk Motor har nemlig gått dypere i tallene, for å kunne rangere bilmerkene på en mer fornuftig måte: I forhold til antall biler levert til markedet.

I perioden tallene gjelder for er det gjort tilbakekallinger som gjelder 3,2 millioner biler. Vi har derfor gitt hvert merke en prosentandel av totalen.

Deretter har vi sammenlignet tilbakekallinger opp mot merkets faktiske prosentvise markedsandel (markedsandel for 2008 i regnestykket).

Og det er faktoren mellom disse to prosenttallene - markedsandel delt på tilbakekallingsandel - som er interessant. Fordi:

Les også: Dette er de sikreste bilene

Forholdet mellom tilbakekallinger og markedsandel

1. Har faktoren verdi mindre enn 1, betyr det at produsenten har høyere antall tilbakekalling enn andelen av biler de selger. Det er lite tillitsvekkende.

Og motsatt, er tallet større enn 1, har produsenten færre tilbakekallinger per levert bil enn andelen av markedet. Og det er bra.

2. Faktoren per bilmerke kan dermed også sorteres i rekkefølge. Høyeste positive borger for høy kvalitet. Motsatt vil det laveste tallet bety det samme som høyt antall tilbakekalte biler per leverte enhet.

Vi har derfor laget tre tabeller:

  • Merke sortert på antall biler berørt av tilbakekallinger (se under)
  • Tilbakekallingsfaktor sortert med de 10 dårligste øverst (se høyre spalte)
  • Tilbakekallingsfaktor sortert med de 10 beste øverst (se høyre spalte

Se alle Klikks biltester merke for merke her.

Merke, aksjoner og antall biler berørt

Bilmerkene er rangert etter hvor mange biler som er tilbakekalt siste fem år på det tyske markedet. Kilde er Spiegel/Bundesministerium für Verkehr.

1 Opel - 28 - 366.678

2 Audi - 11 - 347.206

3 Renault/Dacia - 53 - 332.971

4 Toyota/Lexus - 21 - 256.133

5 VW - 15 - 242.074

6 Mercedes - 13 - 193.159

7 Ford - 22 - 185.012

8 Fiat - 34 - 183.134

9 Peugeot - 8 - 166.667

10 Suzuki - 23 - 138.796

11Cadillac/Daewoo/Chrysler/Jeep - 43 - 106.677

12 Honda - 16 - 87.934

13 Nissan - 19 - 85.130

14 Kia - 11 - 80.037

15 Mazda - 10 - 79.834

16 Volvo - 11 - 49.874

17 Chevrolet - 16 - 48.995

18 Smart - 4 - 47.133

19 Mitsubishi - 17 - 36.973

20 Alfa Romeo - 10 - 25.823

21 Citroen - 6 - 25.219

22 Hyundai - 3 - 24.625

23 BMW/Mini - 7 - 15.416

24 Land Rover - 13 - 12.300

25 Seat - 4 - 12.030

26 Saab - 5 - 9307

27 Skoda - 2 - 8944

28 Jaguar - 11 - 8755

29 Lancia - 14 - 7377

30 Subaru - 3 - 5469

31 Porsche - 3 - 4585

32 Maserati - 6 - 2907

33 Ferrari - 5 - 1623

34 Daihatsu - 1 - 1474

35 Isuzu - 1 - 851

36 Mini 2 - 89

37 Alpina 1 - 17

Totalt 472 aksjoner og 3.201.228 berørte biler.

SIKKERT KJØP: Heia Mini, et bilkjøp som sannsynligvis betyr liten fare for å utsettes for tilbakekalling grunnet alvorlige feil.

SIKKERT KJØP: Heia Mini, et bilkjøp som sannsynligvis betyr liten fare for å utsettes for tilbakekalling grunnet alvorlige feil.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning