13 436 bilister i mobiltrøbbel:

17,5 mill i pratebøter

På fem år har det vært en økning på 495 prosent i mobilferskeri!

MYE PENGER: De siste årene har det vært en voldsom økning i antall personer som har blitt bøtelagt for bruk av håndholdt mobiltelefon i bil.

MYE PENGER: De siste årene har det vært en voldsom økning i antall personer som har blitt bøtelagt for bruk av håndholdt mobiltelefon i bil. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Oppdatert 22.01: Hele 13 436 bilførere fikk krav om punge ut med 1300 bøtekroner for sine forbudte samtaler i fjor.

Klikk Motor har fått innblikk i Statens innkrevingssentrals (SI) ferske tall for forenklede forelegg ilagt etter bruk av håndholdt elektronisk utstyr. I de aller fleste tilfellene er det snakk om bruk av mobiltelefon, enten på grunn av samtaler eller på grunn av SMS-knotting.

Det bekrefter informasjonssjefen ved SI, Tore Bratt, overfor Klikk Motor. Og det er en voldsom økning.

Men er det egentlig slik at håndfri er tryggere enn håndholdt?

Bratt kurve

Tilbake i 2004 ble 2709 personer ilagt forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon. Året etter var tallet mer enn fordoblet, til 5833. Siden da har kurven bare pekt brattere og brattere, via 8918 i 2006 og 12 502 i 2007 til 13 436 i fjor.

Ifølge SIs tall innebærer det at nordmenn snakket forbudt i bil for 17,5 millioner kroner i fjor. Med andre ord synes forbudet altså ikke å ha hatt all verdens betydning.

I februar 2005 ble bøtesatsen økt fra 1000 til 1300 kroner, uten at dette heller, vurdert ut fra statistikken, synes å ha hatt noen særlig betydning for mobilbruken.

- Vi tror økningen skyldes at dette er et fokusområde for politiet, sier Bratt.

Dette sier den snart ti år gamle forskriften om bruk av mobil i bil

70 prosent hoster opp kjapt

- Hvordan er betalingsvilligheten for mobilbruken?

- Vi skiller ikke på enkeltkrav i våre statistikker. Men når det gjelder forenklede forelegg, betaler i overkant av 70 prosent direkte giroen de får fra politiet. Etter et års tid beynner vi å nærme oss cirka 90 prosent oppgjør for dem som har fått betalingsutsettelse. Etter tre år er vi oppe i cirka 95 prosent. Etter den tid risikeres innhogg i månedslønna, siden SI har namsmannsmyndighet, sier Bratt.

Det siste alternativet i boka, det er en tur i fengsel for å spikre paller.

Ingen storoffensiv fra UP

UP-sjef Odd Reidar Humlegård har en rekke ganger uttrykt sin bekymring over folks mobilbruk i bil. Humlegård befinner seg for øyeblikket i Polen, derfor kommenterer UP-stabssjef Runar Karlsen statistikken i hans fravær.

- Vi ser også at kurven er bratt stigende, og synes det er ganske skremmende at det er slik. Det er lett å forestille seg hvordan alle former for mobilbruk tar fokus vekk fra kjøringen og det som skjer langs veien, sier Karlsen.

At over fem ganger så mange ble tatt i fjor som i 2004 henger imidlertid ikke sammen med noen spesiell storoffensiv fra UPs side de siste årene.

- Vi tror det er en kombinasjon av at vi har fokuserer på dette, at samtalevolumene har økt og at det derfor er blitt flere overtredelser, sier Karlsen.

Tas i vanlige kontroller

Mobilholdende bilister stoppes oftest i tradisjonelle veikantkontroller, der hovedformålet er fører- og vognkortkontroll, alkohol/rus eller sikkerhetsbeltesjekk. Ofte blir telefonbrukerne tatt fullstendig på senga.

- Folk er ofte så konsentrert på samtalene at de ikke rekker å fjerne telefonen, sier Karlsen, som minner om at straffen kan bli langt hardere enn forelegget på 1.300 kroner dersom det oppstår ulykker som følge av mobilbruken. Da blir konsekvensen anmeldelse og rettslig behandling.

UP har for øyeblikket ingen oversikt over om det er førergrupper eller geografiske områder som er overrepresentert.

- Men det kunne være interessant å se hvem overtrederne er. Uansett tror vi de som tas er folk som sitter i tidsklemma og som velger å ta risikoen, sier Karlsen.

Forelegg for mobilbruk i bil

År

Forelegg

Bøter (i mill. kr.)

2008

13 436

17,5

2007

12 502

16,3

2006

8918

11,6

2005

5833

7,3

2004

2709

2,6

Les også:

Kjør mobil-lovlig

Alle våre biltester

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning