Bryggesystemer

Betongbrygger til høststormene

Ørsta Marina Systems AS er føre var.

Ørsta Futura

Ørsta Futura Foto: Ørsta Marina Systems

Publisert Oppdatert

Ørsta Marina Systems AS nye lanserer nye betongbrygger til høststormene.

Nyheten Ørsta Futura skal enkelt og uten større kostnader kunne videreutvikle eksisterende marinaanlegg når behovene oppstår, og enkelt tilpasseanlegget dersom myndighetene endrer kravene. Hemmeligheten er et helt nytt innebygd kanalsystem der det hele tiden kan trekkes nye ledninger for strøm, vann og avløpsvann til hver båtplass.

I tillegg også forsterkninger som tillater ettermontering av alle typer utstyr, som belysning, slangetromler, levegger og flaggstenger.

For mer informasjon: www.orstamarine.com

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning