Har flyttet

Tjøme radio til Horten

Telenor Maritim Radio, Tjøme radio, er flyttet til "Senter for marint miljø og sikkerhet" i Horten.

GJESTER (fra venstre): Ånund Haktorson, direktør i Telenor Maritim Radio; Håvard Danielsen, påtroppende bestyrer; Arnfinn Hammerstad, bestyrer Tjøme Radio; Kirsti Slotsvik, direktør Kystverket; Borgar Hestad, styreleder i Telenor Maritim Radio; og Mona Røkke, fylkesmann i Vestfold.

GJESTER (fra venstre): Ånund Haktorson, direktør i Telenor Maritim Radio; Håvard Danielsen, påtroppende bestyrer; Arnfinn Hammerstad, bestyrer Tjøme Radio; Kirsti Slotsvik, direktør Kystverket; Borgar Hestad, styreleder i Telenor Maritim Radio; og Mona Røkke, fylkesmann i Vestfold.

Publisert Oppdatert

Dekningsområdet er det samme også etter flyttingen - kyststrekningen fra svenskegrensen til vest for Lindesnes - og Tjøme Radio er godt kjent blant folk som ferdes på sjøen i dette området. Radiokanalen er nå i full drift.

Den største effekten av samlokaliseringen er knyttet til sikkerhet, både for vanlig skipsfart og småbåtflåten. Tjøme Radio har sambandsutstyr med stor dekningsgrad i området, mens sjøtrafikksentralen har radardekning. Med tettere samkjøring vil man lettere kunne finne fram når nødssituasjoner oppstår.

Radiostasjonen ble opprinnelig startet av Den Norske Marine i 1905, på øya Tjøme ytterst i Oslofjorden. Navnet Tjøme Radio beholdes, selv om den nå er samlokalisert med Kystverkets sjøtrafikksentral i Horten, som altså ligger i "Senter for marint miljø og sikkerhet".

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning