Sikkerhet til sjøs:

Spleiselag for å redde mannfolk

Selv om er at det blir innført krav til formell kompetanse for å føre fritidsbåt neste år faller like vel en stor gruppe fritidsbåtbrukere utenom, nemlig voksne menn. Nå griper staten inn.

KAMPANJE: Fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude (f.v.) fra Sjøfartsdirektoratet, minister Sylvia Brustad fra Handels- og næringsdepartementet og og Hilde Hamre fra Redningsselskapet går i spissen for å øke redningsvestbruken.

KAMPANJE: Fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude (f.v.) fra Sjøfartsdirektoratet, minister Sylvia Brustad fra Handels- og næringsdepartementet og og Hilde Hamre fra Redningsselskapet går i spissen for å øke redningsvestbruken. Foto: Haugen, Terje

Publisert Oppdatert

Ved Veritas-senteret på Høvik i Bærum markerte i dag nærings- og handelsminister Sylvia Brustad sammen med Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet starten på en storstilt kampanje for å redde voksne menn fra drukning. Ett tiltak er å få voksne menn til å bruke redningsvest.

Startskuddet kom i form av en demonstrasjon av fall over bord fra liten båt, med påfølgende redning i regi av Redningsselskapet.

Bakgrunnen er at selv om det blir innført formelle krav til kompetanse for å føre fritidsbåt neste år faller like vel en stor gruppe fritidsbåtbruker utenom - nemlig godt voksne menn.

Se også: - Ikke nok båtførerprøver.

Topper statistikken

I tillegg dominerer godt voksen menn drukningsstatistikker. Derfor er det er nettopp denne gruppen som nå skal få viet mye oppmerksomhet, hvor det å øke redningsvestbruken står helt sentralt.

Utreder

Hvordan har dere tenkt å nå denne gruppen, Brustad?

- Vi vil jo prøve å nå mannen der han er. Men det er nettopp dette arbeidet vi går i gang med nå, nemlig å finne ut hvordan vi best kan nå ut med budskapet.

I veitrafikken snakker vi om nullvisjonen. Hvilke konkrete mål ser du for deg på sjøen?

- Vi ønsker jo selvfølgelig ikke at noen skal omkomme, verken på land eller på sjøen. Men realismen i denne kampanjen tør jeg ikke spå nå, selv om det er helt klart mål at tallet omkomne skal bli mindre og at vi skal gjøre alt som står i vår makt for å redusere ulykkene.

Se også: Slik kommer du deg om bord igjen

REDNING: Redningsselskapet demonstrerer hvor mye energi som egentlig kreves for å få en våt voksen mann om bord igjen.

REDNING: Redningsselskapet demonstrerer hvor mye energi som egentlig kreves for å få en våt voksen mann om bord igjen. Foto: Redningsselskapet

Sjøfartsdirektoratet tar også sin del av ansvaret for kampanjen.

Hva blir riset bak speilet her da?

- Det er rett og slett at ingen barn skal miste sin far, sier fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude.

Gjennom barna

Redningsselskapet er også en viktig aktør på sjøen, med mange års fartstid innen forebyggende arbeid.

- Vi ser gjennom vårt arbeid med barn og unge at det vi skaper av holdninger også kan brukes i denne kampanjen. Barna lærer å bruke redningsvesten, på den måten tror vi også at menn blir flinkere til den, sier Hilde Hamre, ansvarlig for medlems- og sjøvettavdelingen.

Se også:

- Nærings- og handelsdepartementets nettsted

- Redningsselskapets hjemmeside

- Sjøfartsdirektoratets portal

FALL: Mann over bord.

FALL: Mann over bord. Foto: NSSR

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning