Sist uke pågikk Maritim Høstjakt i Indre Oslofjord.

Flere enheter fra politiet, Kystvakten, Tollvesenet, Vegvesenet og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) samarbeidet om aksjonen.

- Oppmerksomheten var rettet mot organiserte mobile vinningskriminelle, sier politioverbetjent Roar Isaksen i Havnepolitiet i Oslo.

Det ble lett etter stjålne båter og båtmotorer, samt utført kontroller på veiene.

Under aksjonen ble en båttyv pågrepet, det ble funnet en stjålet båt og en båtmotor. Det jobbes dessuten videre med 12 toll- og avgiftssaker i kjølvannet av aksjonen.

Om fangsten til sjøs var mager, så pågrep i alle fall Utrykningspolitiet en promillekjører, en med narkotika og to polakker med falske registreringsskilt. Begge var i tillegg tidligere varig utvist fra landet.

Samtidig ble flere biler avskiltet, mange fikk pålegg for diverse mangler og 8 fikk kjøreforbud på grunn av manglende sikring av last. Flere enn 800 kjøretøy ble kontrollert.

Viktig egeninnsats

- Pass på å sikre både båt og motor så godt som mulig. De store motorene er særlig utsatt. De er ofte verdt flere hundre tusen kroner, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) en pressemelding.

Hun forteller videre at samarbeid på tvers av etatene og utveksling av kunnskap vektlegges i aksjonen.

- Den mobile vinningskriminaliteten er omfattende og går på tvers av landegrensene, opplyser Neverdal.

For tallenes tale er klar. I 2011 ble det registrert rundt 1700 tyverier av og fra båt, mens erstatningsutbetalingene var på 83 millioner kroner.

De siste 10 årene har det blitt stjålet båtmotorer og båter for nesten en milliard kroner, viser tall fra FNO. Det er meldt om rundt 25 000 båttyverier til forsikringsselskapene de siste 10 årene, viser tallene.

FRISTENDE: Før båten er kommet på vannet kan slike motorer være et særlig fristende agn for tyver. FOTO: Geir Svardal=

FRISTENDE: Særlig før båten er kommet på vannet, kan slike motorer være et fristende agn for tyver. FOTO: Geir Svardal

KLAR: Slik bør ikke båten din bli stående lenge uten tilsyn. Fort gjort å ta med seg hele stasen. FOTO: Geir Svardal=

KLAR: Slik bør ikke båten din bli stående lenge uten tilsyn. Fort gjort å ta med seg hele stasen. FOTO: Geir Svardal

Ønsker småbåtregister

FNO mener dagens frivillige register ikke fungerer etter hensikten og ønsker et obligatorisk register.

«Et sentralt obligatorisk fritidsbåtregister vil blant annet redusere problemet med båttyverier og bidra til å forhindre at fritidsbåter blir gjenstand for hvitvasking og svindel. Det vil også bedre sikkerheten til sjøs fordi politiets kontrollmulighet blir bedre.», hevder FNO.

- Sist det ble forsøkt innført et obligatorisk småbåtregister, endte det med at hele registeret ble lagt ned og Redningsselskapet overtok restene. Hvorfor ønsker dere fortsatt å ha et slikt obligatorisk båtregister?

- Dette er et syn vi har hatt lenge, men ballen ligger nå hos myndighetene. Derfor må du spørre dem om dette, sier Neverdal til Vi Menn Båt.

- Men kan ikke deres medlemmer kreve at båten er registrert i det eksisterende registeret for småbåter, før de forsikres?

- Jo, for eksempel Gjensidige og If gjør det i dag, sier Neverdal.

Informasjonsdirektør Jack Frostad hos If opplyser her at alle som forsikrer båten hos dem, må registrere båten sin.

- Men ikke nødvendig vis i småbåtregisteret. Den kan være andre relevante registre også, som for eksempel Sucurmark sitt, sier han.

POSITIV: Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtfobund (KNBF), Reidar Kjelrud, ønsker også et obligatorisk register velkommen som ledd i å få bukt med tyveriene. FOTO: Terje Haugen

- Obligatorisk register kan bekjempe kriminalitet

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtfobund (KNBF), Reidar Kjelrud, ønsker også et obligatorisk register velkommen. Han representerer den største båtorganisasjonen her til lands.

De er for et obligatorisk båtregister av tre årsaker, men ikke nødvendig vis en statlig variant som vi ser konturene av i de andre nordiske landene.

- Av sikkerhetsgrunner synes vi det er en god ide å ha et obligatorisk båtregister. Dette synes vi Redningsselskapet i dag håndterer på en glimrende måte, og vi ønsker også at de skal fortsette med dette etter 2014, da konsesjonen for å drifte registeret skal opp til ny vurdering. Den andre grunnen er at dette registeret kan være med på å bekjempe nettopp kriminalitet. Det blir lettere å finne igjen rettmessig eier, samt en rekke andre fordeler ved et slikt register. Den tredje årsaken er at vi kan få et godt statistikkverktøy for å dimensjonere havner og anlegg rundt om i landet, sier Kjelsrud.

Men KNBF vil ikke ha et register som skal brukes til avgifter og skattlegging, og presiserer at det er redningstjenesten som trenger et godt register.

- I Danmark har de for eksempel fått ilagt en prosent skatt på alle båtene etter at registeret ble statlig. Det vil si at om du eier en båt til 1 000 000 kroner, noen som ikke er helt uvanlig, så må du ut med 10 000 i ekstra skatt hvert år, i tillegg til ordinær skatt, avslutter Kjelsrud.

Dette er forsikringsbransjens beste tips:

 • Bruk båthavner som har etablert vakthold, og foreta selv hyppig tilsyn med båten
 • Ta med deg verdisaker når båten forlates
 • Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten
 • Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag
 • Båten er ofte ekstra tyveriutsatt når den står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for bortkjøring.
 • Fjern løs bensintank, eller lås denne inn
 • Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri
 • Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk. Se etter FG-godkjente merkestasjoner
 • Innstaller FG godkjent tyverialarm.
 • Motoren bør låses eller boltes fast i båten.
 • Innstaller sporingssystem
 • Lås båten fast til brygga med syrefast hengelås klasse 3 med kjetting av tilsvarende kvalitet.
 • Sørg for å ta bilder av båten

- Enkelt å forebygge

- Den enkleste måten å forebygge båt- og motortyveri på, er å sørge for å være i Småbåtregisteret og at båt og motor er tyverimerket i Securmark. Det minner generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind om, i forbindelse med politiet, Tollvesenet og forsikringsbransjens "høstjakt" på båttyver.

- Vi vil gjerne invitere forsikringsselskapene til et samarbeid som garantert kommer til å gjøre livet surt for alle båttyver. Det beste tiltaket er å kreve registrering i for eksempel Redningsselskapets Småbåtregister for alle båter som forsikres og å kreve Securmark-merking av båt og motor for de dyreste båtene, for eksempel de som er forsikret for 100 000 kroner eller mer, sier Lind.

Redningsselskapet driver det største registeret over fritidsbåter i Norge med rundt 160.000 registrerte båter, og eier også Securmark, som tilbyr tyverimerking av båt og motor.

Per i dag er ca. halvparten av alle forsikrede båter registrert i Småbåtregisteret.

Som generalsekretær i Redningsselskapet er hun forundret over at forsikringsbransjen er så dårlig til å følge opp om båteierne selv gjøre tiltak for å forhindre tyverier. Mange av dem krever at båten er registrert, men det følge sjelden opp om registreringen er gjennomført.

Merking av båt og motor har gjort det mulig for politiet i våre naboland og for eksempel i Polen og Tyskland å føre tilbake stjålne båter og motorer når ligaer har blitt avslørt.

Registrering i Småbåtregisteret vil gjøre det enklere for de som finner en båt på rek i sjøen, eller fortøyd i havn, å finne tilbake til båtens eier. Også den preventive effekten av tyverimerking er stor, ifølge Redningsselskapet.

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!