Stadig flere bilbatterier svikter

Bilens komfortutstyr stiller harde krav til batteriet.

Publisert Oppdatert
De siste årene har antallet bilbatterier som svikter steget kraftig, viser en tysk undersøkelse. Bare i 2012 sluttet fire ganger så mange batterier å virke som i 1996, slik at bilen måtte ha starthjelp.

Det skal være den økende mengden høyteknologi og elektroniske hjelpemidler i bilen som stiller stadig høyere krav til strømforsyningen, slik at batteriet har betydelig kortere levetid enn før.

- Kvaliteten på batteriene har de siste årene generelt blitt bedre, men samtidig har påkjenningene batteriet blir utsatt for økt enda sterkere, sier Helmut Schmaler hos den tyske bilistorganisasjonen ADAC til bladet Auto Bild.  - Det er særlig alt komfortutstyret og køkjøring i tettbygd strøk som skaper problemet.

Ytterligere en grunn til at batteriene svikter skal være at mange av dem er vedlikeholdsfrie, slik at det ikke er mulig å etterfylle vann i cellene.
- Hvis du kjører mange korte turer om vinteren, bør du også sjekke spenningen i batteriet regelmessig, og etterlade hvis nødvendig, sier Schmaler.

Han minner også om at vedlikeholdsfrie batterier står fulle av syre i butikkhyllene lenge, noen ganger i flere måneder, før de blir solgt. Hvis de ikke blir regelmessig ladet opp tar de skade av denne oppbevaringen, og et slikt batteri skal ha klart kortere levetid.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning