Miljøorganisasjon krever endring

Den grønne kampanjeorganisasjonen Transport & Environment (T&E) mener bilindustrien bruker triks, tjuvknep og kreative målemetoder for å manipulere sine forbruksmålinger – og nå krever de at EU stanser praksisen.

Publisert Oppdatert
Utslipp og forbruk har blitt viktige faktorer når man skal selge en bil. Ikke bare har det stor effekt i forhold til hvordan bilen avgiftsbelegges, men det har også blitt et viktig kort i markedsføringen av bilen.

Omstridt kjøresyklusMen EUs kjøresyklus er omstridt og nå hevder T&E at kjøresyklusen er moden for en rask utskftning. T&E har testet ulike bilmodeller i frittstående laboratorier og avvikene i forhold til de oppgitte forbrukstallene er store.

I en rapport, med tittelen "Mind the gap," peker organisasjonen på ulike triks og knep som brukes for å oppnå så lave forbrukstall som mulig. I sin rapport er de svært nøye med å ikke peke ut bilidustrien som en industri som driver med fusk, men de sier samtidig at man heller ikke trenger det.

- EUs testnorm er tretti år gammel, og så full av smutthull at den gir alle muligheter for manipulasjon, skriver T&E i rapporten.

Lett å manipulere

I følge rapporten er det helt normalt at man taper igjen karosserispalter og ujevnheter i karosseriet når man foretar tester der man skal legge til grunn hvilken rullemotstand bilen har. I EUs test er nemlig rullemotstanden avgjørende for forbruket. I tillegg brukes det lettflytende oljer, man kjører med høyere dekktrykk enn normalt og rapporten peker også på at man har manipulert bremsene slik at klossene ikke skal ligge an mot skivene. Det er også vanlig å koble ut bilens generator, justere bilens hjulvinkler slik at bilen ruller lettest mulig og ta ut alt unødvendig utstyr som er med på å gjøre bilene tyngre.

Også asfaltkvaliteten der utrullingstestene foretas skal være ekstremt fin slik at bilene ruller best mulig.

Store avvik

I sine tester fant T&E ut av at eldre biler i gjennomsnitt hadde 19 prosent høyere forbruk enn hva de var målt til, mens helt nye biler i gjennomsnitt hadde et forbruk som i snitt lå 37 prosent høyere enn hva man oppgir. I følge T&E beviser det langt på vei at noe har skjedd med bilindustriens tall de seneste årene.

Vil ha frittstående laboratorier

Med bakgrunn i rapporten krever nå T&E at nye regler for måling av forbruk og utslipp må raskt på plass. De krever også at alle nye biler må testes på nytt i 2014 for å vise at de klarer CO2-målene som er satt i 2015. De krever også at den nye globale testnormen, WLTC som utvikles nå, må utformes slik at alle smutthull tettes igjen. Bilindustrien har et ønske om at denne normen skal innføres fra 2021, mens T&E vil ha den på plass i 2016.

Men det kanskje viktigste kravet til T&E er at man fra 2020 vil at EU innfører et frittstående system for måling av forbruket der industrien ikke lengre selv står for målingene. De foreslår også at EU innfører en miljømerking av alle biler etter samme modell som man finner i USA.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning