Stortingsmelding for fødselsomsorgen

Slik blir din framtidige fødsel

Sjekk hva som skal bli bedre for gravide og fødende.

FAMILIEVENNLIG: Mye blir bedre for gravide og fødende, mener leder Ingeborg Altern Vedali organisasjonen Liv Laga.

FAMILIEVENNLIG: Mye blir bedre for gravide og fødende, mener leder Ingeborg Altern Vedali organisasjonen Liv Laga. Foto: FOTO:Colourbox

Publisert Oppdatert

Sist fredag kom den nye Stortingsmeldingen for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Målet er bedre helhet i tjenesten, og meldingen foreslår en rekke tiltak som skal gi gode og likeverdige helsetjenester til gravide.

- Tilbudet til kvinnen både før, under og etter fødselen må være helhetlig, uansett om det er kommunen eller sykehuset som har ansvar for tjenesten. Gjennom meldingen legger vi opp til bedre organisering og bedre utnyttelse av ressurser og helsepersonell. Den fødende og hennes familie skal kunne føle trygghet i hele forløpet, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen på regjeringen.no

Les også: Lettere fødsel med jordmor

For dårlig barselomsorg

Organisasjonen Liv laga, som jobber for best mulig helsetjenester for gravide, fødende og barselfamilier, er stort sett fornøyd med meldingen.

- Vi har jobbet med dette i flere år. Med utgangspunkt i fredagens pressekonferanse og det jeg har lest av stortingsmeldingen så langt, ser jeg at vi har fått gjennomslag for veldig mye, sier leder Ingeborg Altern Vedal.

Også Den norske jordmorforening ser positivt på stortingsmeldingens innhold.

- Meldingen setter fokus på en rekke punkter som både brukere og jordmødre har påpekt i en årrekke, sier leder Marit Heiberg.

Til tross for en lovende stortingsmelding generelt sett, mener organisasjonen Liv laga at barselomsorgen trenger et større løft enn det som her foreslås.

- Tidligere ble det lagt vekt på at mor skulle få hvile og konsentrere seg om amming i barseltiden. Slik er det ikke lengre. Noe lignende av en husmorvikarordning, som nå kun finnes i et fåtall kommuner, er en mulighet. Barselomsorgen må både inneholde kvantitet - mange nok dager, og kvalitet i form av avlastning og veiledning. Far kan være en god avlastning, men de færreste nybakte fedre er f.eks. ammeeksperter. Mor og barn trenger både far eller annen omsorgsperson, og ekspertise, for eksempel jordmor, barnepleier, helsesøster eller en erfaren legkvinne som hjelper henne, sier Altern Vedal i Liv laga.

Les også: Så tett føder norske kvinner

BEDRE TILBUD: Den nye stortingsmeldingen skal gi gravide og fødende et mer helhetlig tilbud.

BEDRE TILBUD: Den nye stortingsmeldingen skal gi gravide og fødende et mer helhetlig tilbud. Foto: Foto: Colourbox

Positivt med følgetjeneste

I stortingsmeldingen blir det lagt vekt på fem innsatsområder, nærmere bestemt: En helhetlig svangerskapsomsorg, et trygt fødetilbud, et familievennlig barseltilbud, kvalitet i alle ledd og et bredt brukerperspektiv. For å oppnå dette blir det foreslått en rekke tiltak, deriblant:

  • Å bedre tilgjengeligheten til jordmortjenesten, blant annet ved at den lokale jordmortjenesten følger opp mor og barn hjemme de første dagene etter fødselen.
  • Å gi sykehusene ansvar for følgetjenesten til fødestedet
  • Å erstatte tidligere tallkrav for inndeling i kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue, med kvalitetskrav til fødeinstitusjoner
  • Å pålegge regionale helseforetak utarbeiding av langsiktige planer, som skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier.

- Det er veldig positivt at kravet om et differensiert og desentralisert fødetilbud opprettholdes. De fleste gravide og fødende er friske kvinner som kan se fram mot en normal og trygg fødsel, presiserer Heiberg i Jordmorforeningen, som også syns det er viktig med en fungerende følgetjeneste.

- Fødsel under transport kan oppleves som dramatisk. De med lang reisevei til fødeinstitusjonen må få tilbud om kvalifisert følgetjeneste. Som oftest er en jordmor best kvalifisert til dette, sier Heiberg.

Les også: -Trygt å føde i Norge

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning