7 sexy grunner til å stemme

Har du ennå ikke tatt valget? Disse gutta hjelper deg gjerne. Stem på din favoritt.

Sexy politikere

Sexy politikere Foto: Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Publisert Oppdatert

Høyres representant: Henrik Asheim (26), Akershus

- Hvorfor skal vi stemme på Høyre?

- Vi tror på likebehandlig av kvinner og menn. Høyre mener at alle er like, og vi vil ikke lage spesielle regler kun for kvinner. Man kan ikke bekjempe diskriminering med mer forskjellsbehandling. Kvoter brukes på fisk, ikke på kvinner!

Venstres representant: Kjartan Alexander Lunde (22), Rogaland

- Hvorfor skal vi stemme på Venstre?

- Venstre har en offansiv miljøpolitikk. Vi vil verne naturen og vi satser på fornybar energi. Det skal være lønnsomt å velge miljøvennlig. Vi synes derimot ikke noe om at mennesker skal tjene penger på dyrs lidelse, og vil derfor avskaffe pelsdyroppdrett.

Sosialistisk Venstrepartis representant: Snorre Valen (24), Sør-Trøndelag

- Hvorfor skal vi stemme SV?

- Vi jobber for økt studiestøtte, mer penger til barnehager, og økt fokus på vold og seksuell trakassering av kvinner. Vi jobber også for at jenter fortsatt skal ha rett til selvbestemt abort, og ønsker å utvide grensen fra 12 uker til 16 uker. Bare én av disse sakene er grunn nok til å stemme SV.

Arbeiderpartiets representant: Torgeir Michaelsen (30), Buskerud

- Hvorfor skal vi stemme AP?

- Først og frems vil jeg oppfordre alle til å bruke stemmen sin. Du trenger ikke være enig i alt partiet mener. Stem på det partiet du er mest enig i, og som deler dine verdier og taler din sak. Jeg er heller ikke enig med Ap i alt, men de har et grunnsyn jeg deler, og kjemper for saker jeg synes er viktig.

Senterpartiets representant: Ibrahim Sheik Ahmed (29), Oslo

- Hvorfor skal vi stemme SP?

- I Norge har vi mange flinke jenter med gode ideer. Sterke, unge kvinner skal få gründerstøtte, slik at de kan skape sin egen arbeidsplass. Gründerne skal betale mindre skatter og avgifter, og vi skal lage møteplasser hvor de kan utveksle erfaringer. Klarer vi det, så skaper vi de tøffeste og flinkeste jentene i verden!

Fremskrittspartiets representant: Michael Torp (19), Østfold

- Hvorfor skal vi stemme Frp?

- Vi er imot kjønnskvotering fordi vi synes at jenter er gode nok som de er. De skal ikke være nødvendig å kvotere dem inn i styrer og verv. Dessuten skal du har frihet til å bestemme mer over deg selv. Staten bør ha mindre makt, og du skal fritt kunne velge hvilken skole du vil gå på eller hvilket sykehuse du vil opereres på.

Kristelig Folkepartis representant: Even Westerveld (29), Oslo

- Hvorfor skal vi stemme KrF?

- Om du ikke trives på skolen, så lærer du ingenting. Vi vil ha flere lærere og bedre innhold i undervisningen. Desuten vil KrF jobbe videre med å bekjempe mobbing, og vi vil gjøre skolehelsetjenesten bedre. Mange trenger noen å snakke med, og her må skolen trå til. De som trenger hjelp, skal få det av noen som ser hele mennesket.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning