Vi sex-sjangser i fylla

Når kvinner drikker, tar de flere sex-risikoer...

Publisert Oppdatert
Går alkoholen inn, går forstanden ut - særlig for kvinner.

Risikosex

En amerikansk, tverrfagelig undersøkelse med spesialområder som psykologi, sosiologi, narko-og alkoholmisbruk, peker på at kvinner som tidligere har blitt seksuelt misbrukte, har vesentlig større anlegg for å vise risikobetonet seksuell adferd når de er fulle.

Det skriver ekstrabladet.dk.

Forskerne delte de 64 forsøkskvinnene inn i tre grupper; de som ikke hadde opplevd misbruk, de som var blitt misbrukte som barn og de som var blitt misbrukte som voksne. Deretter ble kvinnene sjenket alkohol til tre stadier med promille 0,6 , 0,8 og 1,0.

Deretter skulle deltakerne lese om risikofylte sexscenarier som for eksempel sex med en HIV-smittet, med en narkoman, med en biseksuell mann og så videre.

Mest utsatt

Kvinnenes opphisselse og deres villighet til å bruke kondom i de risikofylte sexscenarione, ble deretter målt.

Det viste seg at alle de tre gruppene ble mer opphisset og mer villige til å ta sexsjanser når de ble beruset. Men, de som var mest villige til å ha ubeskyttet sex, var kvinner som ble utsatt for overgrep i barndommen.

For forskerne kan undersøkelsen være med på å gi innsikt i hvilke situasjoner og under hvilke omstendigheter misbrukte kvinner utsetter seg selv for kjønnssykdommer.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning