Ufrivillig barnløs?

Her er mulighetene og rettighetene dine i Norge.

Publisert Oppdatert

Dere har prøvd og prøvd og prøvd, men det skjer aldri noe. Å være ufrivillig barnløs kan være frustrerende og leit, spesielt hvis du ikke vet hvilke rettigheter og muligheter dere har til å få hjelp. Vi har snakket med daglig Leder i Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet, Randi Ramnefjell, om hvordan du går frem.

 

Prosessen

 

Når dere har prøvd å få barn i ett år er dere regnet som ufrivillig barnløse, og kan begynne prosessen med å få hjelp fra det offentlige.

 

Det første dere må gjøre er å gå til fastlegen. Her har dere krav på en vurdering, og å få henvisning videre til spesialist. Spesialisten er for eksempel en gynekolog eller en spesialist på assistert befruktning.

 

I det offentlige helsevesenet har dere rett på tre forsøk på kunstig befruktning. Alle prosesser der egg må hentes ut av kroppen for å befruktes, regnes som et forsøk. Dermed regnes for eksempel prøverør som et forsøk, mens inseminering ikke gjør det.

 

Lykkes det dere å bli gravide etter en av de tre forsøkene, får dere automatisk tre nye forsøk. Dette er for at dere skal ha muligheten til å gi barnet deres et eller flere søsken om dere ønsker det.

 

Dersom det har lykkes dere å fryse ned egg, kan dere også få tilbud om et "fryseforsøk".

 

Tiden

 

Behandling for assistert befruktning er en tidkrevende prosess. I følge Ramnefjell kan det ta måneder fra dere først går til legen og til dere kommer dere inn i et behandlingssystem. Under behandlingen foregår det ofte mange undersøkelser (ofte av begge parter) og hormonbehandlinger, som også tar tid.

 

Pengene

 

De tre forsøkene du får av det offentlige koster til sammen 18000 kroner. Dette er inkludert medisiner du måtte behøve under behandlingen.

 

Kravene

 

Ikke hvem som helst kan få hjelp til kunstig befruktning. De offentlige klinikkene deler noen retningslnijer:

 

  • De fleste klinikkene har en øvre aldersgrense på 39 år. Dette er fordi den generelle sjansen for å bli gravid minker jo eldre du blir, og det koster samfunnet mye penger å hjelpe de som ikke får barn på naturlig måte.
  • Det er ikke satt noen minimumsalder på tilbudet, men i følge Ønskebarn bør du sannsynligvis være over 25 år for å få hjelp.
  • Klinikkene opererer med en maksvekt for at du skal få hjelp. Har du en BMI på mer enn 33, får du sannsynligvis ikke hjelp.
  • En klinikk kan nekte deg hjelp hvis de vurderer deg og partneren din som uegnede foreldre.
  • Du kan også bli nektet hjelp om du står i strafferegisteret i sammenheng med overgrep mot barn.

Alternativet: Det private

 

Det private helsevesenet har de samme aldersgrensene for å hjelpe dere. Her er det imidlertid dyrere å få hjelp. Dere må regne med å punge ut rundt 25000 kroner per forsøk.

 

Påkjenningene

 

For noen kan det være veldig tøft å gå gjennom en prosess med å prøve å få barn. Kanskje tar det lang tid før dere kommer i gang, og kanskje enda lenger tid før dere ser noen resultater. I verste fall kommer det aldri noen resultater.

 

I følge Ønskebarn skal alle offentlige klinikker ha et tilbud om psykologisk oppfølging for de som ønsker det. Klinikkene er imidlertid ikke alltid like flinke til å følge dette kravet, slik at noen av stedene mangler et oppfølgingstilbud.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning