Når kjæresten er deppa

Hva kan du egentlig gjøre når den du lever med sliter med depresjon?

Publisert Oppdatert
Alle har vi en dårlig dag innimellom, og vårt humør påvirker også parforholdet. Men hva kan man egentlig gjøre når den man er sammen sliter over lang tid, og du mistenker at han er deprimert?

- En må skille mellom klinisk depresjon og det å bare være "deppa" en periode, poengterer gestaltpsykoterapeut og parveileder Grethe Rønning.

De typiske kjennetegnene du kan se etter er anspenthet, engstelse, urolighet, at partner er synlig trist og mer dyster/tungsindig.

- En depresjon er mer enn bare forbigående dårlig humør. Det er subjektiv opplevelse, men hvis partner føler håpløshet og ikke ser noe glede i det han tidligere likte er dette sterke indikasjoner på depresjon, forteller Rønning.

Triste tanker
Hun forteller at det slettes ikke er uvanlig at den deprimerte parten trekker seg litt unna kjæresten.

- Deprimerte personer er ofte plaget av triste tanker, tenker gjerne at de ikke strekker til som kjæreste, og føler seg som et dårlig menneske.

Det er ikke alltid så lett å vite hva man kan gjøre, eller hva man absolutt ikke bør gjøre når man befinner seg i et parforhold hvor partner sliter med depresjon.

- Det er viktig at man ikke prøver å fungere som partners terapeut, det er ikke noe særlig for forholdet. Man kan imidlertid fortelle hvordan man selv føler det, at man synes det er vanskelig å nå inn til den andre, at man frykter at han har en depresjon og så videre, sier Rønning.

Hun råder til å oppmuntre partner til å ta tak i egne problemer, uten å legge stein til byrden ved bebreidelser.

- Å si "du er sånn og slik" kan ofte bli oppfattet som kritikk, forklarer terapeuten.

Faresignaler
At partner sliter er tungt for den andre også, spesielt vanskelig kan det være hvis man bor sammen.

- At den man er glad i trekker seg unna er vondt, og menn har gjerne vanskeligere for å sette ord på følelser enn det kvinner har. Hvis det går så langt at man begynner å grue seg til å komme hjem bør partner ta tak i situasjonen. Å få til en dialog er da ekstra viktig.

- Hvis partner ikke gjør noe for å ta tak i sin egen situasjon over tid, og man ikke får til en dialog hvor begge parters opplevelser blir hørt og tatt høyde for, bør man kanskje stille ultimatum og revurdere parforholdet, råder terapeuten.

- Som partner må man på et tidspunkt se på hva situasjonen gjør med en selv også, og meddele dette til den andre. Havner man i urimelige eller destruktive mønstre og konflikter, eller kanskje selv blir nedstemt er det klare faresignaler, sier Rønning. dep_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning