Den perfekte skilsmisse?

Den finnes kanskje ikke.. Men hva kan gjøre bruddet lettere?

Publisert Oppdatert
Det er vel ingen som i utgangspunktet ønsker skilsmisse, men når bruddet er et faktum er det en fordel å gjøre det beste ut av situasjonen. Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort! Vi har derfor snakket med familieterapeut Kari E. Holter om det finnes noe som kalles "den perfekte skilsmisse"?

- For de aller fleste er det smertefullt å skilles, og det tar tid å komme over de endringene som en skilsmisse fører med seg. Det byr på store utfordringer både for den som ønsker å gå og den som blir forlatt, svarer Holter.

Viktig med god avslutning
Hun forteller at dersom begge ser på oppløsning av parforholdet som det beste alternativet for å få det bedre, kan nok skilsmissen i seg selv oppleves som den "perfekte" løsningen i en vanskelig livssituasjon. Uten at det nødvendigvis betyr at det er en "perfekt" skilsmisse.

- Dersom man får et bedre forhold etter skilsmissen, kan det bekrefte at det var det riktige valget og således gjøre det enklere å "leve med" skilsmissen og samarbeide om det man må i etterkant, sier Holter.

Når man har bestemt seg for å skilles er det viktig å få til en så god avslutning som mulig. Til det trenger man noen åpne og ærlige samtaler.

- I en oppløsningsprosess er det viktig at man legger bort de gamle stridstemaene og heller fokuserer samtalen om helheten. Hvordan det var fra begynnelsen og frem til slutten; en oppsummering av hva som har vært bra og hva som ikke har vært bra, råder familieterapeuten.

Felles forklaring
Videre er det viktig at man snakker om fremtiden, hvordan skal man samarbeide fremover og hva kan man bli enige om av konkrete tiltak for å få dette til. Det er også viktig at man kommer frem til en felles formulering på hvorfor man skal skilles, en felles forklaring som begge kan gi både til barna og til omgivelsene for øvrig.

Brudd er tungt, uansett grunn. Men er det slik at skilsmisse er verre enn "vanlige" brudd?

- Opplevelsen av hva som er verst vil nok variere. Å bryte opp noe som man har hatt tro på og investert i, er i seg selv vanskelig. Om det er ekteskap eller samboerskap trenger i seg selv ikke å bety noen forskjell, svarer Holter.

- Det som heller er av betydning er hvor lenge forholdet har vart, om det er barn involvert og hva som er årsak til bruddet, konkluderer familieterapeuten. brudd_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning