#kvinnerinn

- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn

Lozan Balisany (23) mener at det ikke handler om kjønnskamp, men mulighetene til å realisere egne drømmer.

LOZAN BALISANY:  Varaordførerkandidat i Sandefjord

LOZAN BALISANY: Varaordførerkandidat i Sandefjord Foto: FOTO: Privat

Publisert Oppdatert

Lozan Balisany (23)

Parti: Arbeiderpartiet

2. kandidat Sandefjord

Varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Sandefjord

Utdannelse: Økonom

Yrke: Organisasjonsmedarbeider i Vestfold Arbeiderparti

#KVINNERINN

Seks kjappe med Lozan Balisany, Arbeiderpartiet:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Med fire års erfaring fra lokalpolitikken så ønsker jeg å fortsette arbeidet med å gjøre Sandefjord til en levende by med tilbud til ungdom, småbarnsforeldre og eldre.

Jeg vil ha et inkluderende Sandefjord med muligheter for alle, med mer fokus på folkehelse, trivsel og en grønn by hvor alle kan leve og puste fritt.

2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg er opptatt av rettferdighet, solidaritet og like muligheter.

Min bakgrunn som flyktning har vist meg hvor mye disse verdiene betyr i praksis for å sikre at hvert enkelt menneske får de samme mulighetene. Følelsen av fellesskap og tilhørighet og inkludering. Det er med på å styrke de lokale fellesskapene og små samfunnene vi alle er en del av.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Mange av de sakene som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn etter min mening. Det handler ikke om en kjønnskamp, men om et samfunn der hver enkelt har like muligheter til å kunne realisere egne evner og drømmer. Uavhengig av kjønn.

Arbeid til alle er viktig for likestillingen, avgjørende for norsk økonomi og for vår velferd. Norske kvinners yrkesdeltakelse er en av bærebjelkene i den norske modellen og har styrket den opp gjennom årene.

Derfor må vi hele tiden legge til rette for kvinners deltakelse i arbeidslivet, med særlig fokus på kvinner med minoritetsbakgrunn.

Retten til heltidsstilling for de som ønsker det. Alt for mange kvinner i helse- og omsorgssektoren jobber i stillingsprosenter de selv ikke ønsker. Utstrakt bruk av deltidsstillinger for å «få turnusen til å gå opp» er en gammeldags holdning som bør tilhøre fortiden. Heltid skal være hovedregelen.

Fedrekvote: øke antall uker forbeholdt far i fødselspermisjon.

Det er like viktig for far som mor å kjenne på grunnleggende følelsesmessige behov.

Det er en rettighet for far, slik som for mor. Det er sunt for likestillingen med tanke på fordeling av omsorgsoppgaver i hjemmet, og felles ansvar i foreldrerollen.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Likestilling handler om likeverd, like mye som representasjon. Vi ser mange områder i samfunnet der kvinner er underrepresentert i ulike organer.

En av årsakene er at rammene for det å påta seg et verv i politikken ofte ikke tilpasses hver enkeltes livssituasjon, og livsfase. Møtetidspunkt, sted og varighet bør settes med forståelse for at politisk arbeid er basert på frivillighet, og engasjement for politikk utøves i praksis på fritiden for veldig mange.

Dermed kan det eksistere en frykt for at engasjement og verv ikke tilpasses et moderne familieliv, og ens karrieremuligheter. Videre mener jeg denne frykten smitter på ens forventninger knyttet til ulike verv, og en redsel for at man ikke vil passe inn i den rollen.

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Mitt engasjement startet som 17- åring med et hjerte bankende for internasjonal solidaritet.

Det var gøy å møte ungdommer med ulike meninger om det ene og det andre, men med felles verdisyn. Jeg møtte en mangfoldig ungdomsorganisasjon der ungdommens engasjement på veldig mange samfunnsområder har blitt satt ut i live. Det gjorde inntrykk, og diskusjonene gjorde politikken levende og menneskelig. Dette er like relevant i dag som for fem år siden. Det er meningsfylt å få tilliten til å påvirke i mitt lokalsamfunn for mine foreldre, søsken, venner og kollegaer.

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Sandefjord Arbeiderpartiet har alltid kjempet for gode, offentlige tjenester for alle - uansett lommebok og bosted. Det vil vi fortsette med.

Sandefjord kommune har i mange år skåret dårlig på målinger rundt levekår blant byens innbyggere. Det skal vi endre på, alle skal ha en grunnleggende trygghet og den samme muligheten til å leve et verdig liv.

De viktigste grepene for å bedre levekårene er å gjøre Sandefjord til en mer attraktiv by, med et grønnere miljø, med en skole som er bra for barna, trygge og tilstrekkelige arbeidsplasser. Det vil føre til at unge barnefamilier vil etablere seg i Sandefjord, føre til flere arbeidsplasser og et mer variert næringsliv.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Se flere saker fra: #kvinnerinn Se flere saker fra: «Hvis du stemmer på noen pga kjønn så burde du bli fratatt stemmeretten»
- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert

#kvinnerinn

- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert
- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene

#kvinnerinn

- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene
 - Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg

#kvinnerinn

- Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg
- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold

#kvinnerinn

- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold
- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge

#kvinnerinn

- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge
- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som

#kvinnerinn

- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som "bitchy"
- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste

#kvinnerinn

- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste
- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg

#kvinnerinn

- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg
- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger

#kvinnerinn

- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger
- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet

#kvinnerinn

- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet
- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv

#kvinnerinn

- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv
- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi

#kvinnerinn

- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi
-  En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags

#kvinnerinn

- En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags
«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»

#kvinnerinn

«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»
- Politikk er for viktig til å overlate til politikere

#kvinnerinn

- Politikk er for viktig til å overlate til politikere
- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

"Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner?"
- Jeg har et litt annet perspektiv på ting

#kvinnerinn

- Jeg har et litt annet perspektiv på ting
- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

"Fordi du mamma, kan snu verden opp ned hvis du virkelig tror på noe"
- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status

#kvinnerinn

- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status
- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn

#kvinnerinn

- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn
- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke

#kvinnerinn

- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke
- Jeg ser at det nytter å engasjere meg

#kvinnerinn

- Jeg ser at det nytter å engasjere meg
- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå

#kvinnerinn

- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå
- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet

#kvinnerinn

- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet
«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

#kvinnerinn

«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning