#kvinnerinn

"Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner?"

Åshild Bruun-Gundersen (28) mener det er et spørsmål vi alle bør spørre oss selv.

ÅSHILD BRUUN-GUNDERSEN: Nummer 2 på lista til Arendal kommune.

ÅSHILD BRUUN-GUNDERSEN: Nummer 2 på lista til Arendal kommune. Foto: FOTO: Privat

Publisert Oppdatert

Åshild Bruun-Gundersen (28)

Parti: Fremskrittspartiet

Nummer 2 på lista til Arendal kommune

Utdannelse: Byggingeniør

Yrke: Byggeleder i Statens vegvesen

Sivilstatus: Gift, to barn

#KVINNERINN

Seks kjappe med Åshild Bruun-Gundersen, FrP:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg har en genuin interesse av at folk rundt meg har det bra og vil bruke min politiske posisjon til å jobbe for en enklere hverdag for folk flest.

 Jeg vil være en ombudskvinne for små og store saker folk i Arendal opplever som krevende å kjempe for alene, enten det gjelder lange saksbehandlingstider i kommunen, barn som blir utsatt for mobbing, eller om eldre som ikke får den omsorg og oppfølging de trenger.

Jeg vil bare det beste for kommunen og for våre innbyggere, og vil kjempe for å få til positive endringer.

2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg er en samferdselsnerd.

Jeg har vært opptatt av vei fra jeg var liten, diskutert samferdsel gjennom mye av min ungdomstid og tok senere en utdanning innen bygg og anlegg.

Etter at FrP kom i regjering, fikk jeg mitt største ønske oppfylt - å få jobbe i Statens vegvesen med utbygging av ny firefelts E 18 i Aust-Agder!

Denne veien har vi venta på i over 40 år og det er fantastisk å være med på et prosjekt som vil bidra så positivt for hele landsdelen. 

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Løpende barnehageopptak og lovfestet rett til barnehageplass har vært utrolig viktig for kvinner i Norge. Uten dette, ville færre kvinner hatt mulighet for å delta i yrkeslivet.

Den lovfestede rettigheten gjelder dog bare for barn som fyller ett år før 1.september. Barn som fyller ett år etter 1.september får ikke barnehageplass før året etter. Det er mange familier som ikke klarer å overholde denne fødefristen, og derfor bør lokalpolitikere prioritere løpende barnehageopptak.

Fleksibiliteten som er gitt i den nye arbeidsmiljøloven er utrolig viktig for mange kvinner.

Å få mulighet til å ha fleksible arbeidsuker gjør det lettere å kombinere fulltidsjobb med forpliktelser i familielivet.

Arbeidsgivere bør i større grad akseptere at småbarnsforeldre har behov for litt fleksibilitet.

I yrkeslivet er ikke kvinner likestilt. Kvinner jobber mindre og tjener mindre.

Dette mener jeg er en kulturutfordring, fordi kvinner tradisjonelt påtar seg flere oppgaver utenfor yrkeslivet enn hva menn gjør. Vi deltar i velforeninger, følger opp ungenes aktiviteter, jobber dugnad for skole og idrettslag og påtar oss mer av oppgavene i hjemmet.

Vi må nesten begynne med oss selv. Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner og karriere?

Hvorfor prioriterer jeg selv oppgaver utenfor arbeidslivet, enn de utfordringene jeg kunne tatt på jobb?

Alle kvinner er forskjellige og vil prioritere forskjellig. Det ene er ikke mer riktig enn det andre, men jeg skulle ønske vi kunne ta våre egne valg uten å bli møtt med spørsmålstegn ved hvorfor. Og vi må ikke få så dårlig samvittighet.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Det er en utfordring med rekruttering av kvinner til politikken generelt. Mange kvinner jeg snakker med ønsker ikke å engasjere seg, fordi de er opptatt med så mange aktiviteter og har ikke kapasitet til å påta seg mer.

Derfor er det veldig viktig å ta godt vare på de kvinnene som ønsker å engasjere seg i politiske partier. Fremskrittspartiet har alltid tatt godt vare på damene, og vi har derfor mange kvinner i toppverv lokalt. Blant annet har vi fylkets eneste kvinnelige stortingsrepresentant, hennes vara er også kvinne. 

En annen problemstilling som faktisk virker mot sin hensikt, er kvotering av kvinner i politiske verv og utvalg.

I mange kommunestyrer ser man at det blir valgt inn få kvinner og at kvoteringsreglene tvinger kvinnene inn i alt for mange verv og utvalg. De blir faktisk utslitt av det og forsvinner ut av politikken på grunn av det. For å få frem flere kvinnelige ordførere må man fjerne kvoteringsreglene og la dem vokse på sitt politiske engasjement over den tiden det tar.

Å bli ordfører er ikke et verv man skal ta lett på. Vi kvinner liker jo godt å være overkvalifisert før vi tør og påta seg store oppgaver, og da trenger vi flere år med erfaring før det blir aktuelt å bli ordfører. Kvinner kan jo begynne med å kummulere andre kvinner?

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Politikk handler om samfunnet rundt oss -om hvilke muligheter vi ønsker for våre barn, om hvordan skolene skal drives og hvor de skal være plassert, om barnehageplasser, om våre eldre som ikke får tatt seg en luftetur mer enn en gang i måneden, om små og store utfordringer i samfunnet som betyr mye for enkeltmenneskene.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Å være politiker betyr at man blir godt kjent med hva som rører seg i kommunen, man blir kjent med mange mennesker og får mulighet til å skape en bedre hverdag for folk flest. Jeg elsker å drive med politikk fordi jeg tror det betyr noe.

Når kommunen ikke kan tilby omsorg for de som trenger det, vil jeg ikke sitte på sidelinjen og se på. Jeg vil bidra selv!

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Jeg vil ha løpende barnehageopptak i kommunen, fordi jeg ønsker en reell valgfrihet for familiene.

SFO har blitt en oppbevaringsplass, men jeg ønsker å kopiere Aktivitetsskolen fra Oslo og dermed sikre mer innehold og kreativitet i SFO.

Barn er født som læremaskiner og trenger å bli utfordret på mer enn å perle og fargelegge stensilsark.

Jeg vil også ha mer nivådeling i skolen, for å sikre at alle elevene får tilpasse opplæring og mulighet til å bli flinkere.

Eldreomsorgen i kommunene er skammelig. At våre eldre ikke får mulighet til å kjenne frisk luft mer enn et par ganger i måneden er uverdig. Jeg vil kjempe for mer valgfrihet i eldreomsorgen, mulighet til å få inn flere aktører som kan tilby forskjellige tilbud, sikre at alle våre eldre får en verdig omsorg og mange kulturopplevelser.

Det er først ved en reell valgfrihet at våre eldre vil få muligheten til et bedre tilbud.

Staten har nå tilbudt seg å betale for dette. Alle kommuner burde derfor søke om en statlig finansieringsordning, som sikrer at alle eldre får den omsorgen de trenger og fortjener.

Var dette typisk kvinnepolitikk? Ja, dessverre er det ingen mannlige politikere i kommunen som tar opp dette, derfor er jeg nødt å jobbe for det selv.

Det handler selvfølgelig mye om livssituasjonen jeg selv er i. I et tappert forsøk på å kombinere en krevende jobb, med politikk og småbarn er jeg avhengig av at det offentlige har gode tjenester. Hverdagen min hadde vært enklere med FrP i posisjon.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Se flere saker fra: #kvinnerinn Se flere saker fra: «Hvis du stemmer på noen pga kjønn så burde du bli fratatt stemmeretten» Se flere saker fra: Husk å krysse kvinner inn
- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert

#kvinnerinn

- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert
- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene

#kvinnerinn

- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene
 - Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg

#kvinnerinn

- Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg
- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold

#kvinnerinn

- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold
- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge

#kvinnerinn

- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge
- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som

#kvinnerinn

- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som "bitchy"
- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste

#kvinnerinn

- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste
- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg

#kvinnerinn

- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg
- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger

#kvinnerinn

- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger
- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet

#kvinnerinn

- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet
- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv

#kvinnerinn

- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv
- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi

#kvinnerinn

- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi
-  En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags

#kvinnerinn

- En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags
«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»

#kvinnerinn

«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»
- Politikk er for viktig til å overlate til politikere

#kvinnerinn

- Politikk er for viktig til å overlate til politikere
- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

"Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner?"
- Jeg har et litt annet perspektiv på ting

#kvinnerinn

- Jeg har et litt annet perspektiv på ting
- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

"Fordi du mamma, kan snu verden opp ned hvis du virkelig tror på noe"
- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status

#kvinnerinn

- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status
- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn

#kvinnerinn

- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn
- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke

#kvinnerinn

- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke
- Jeg ser at det nytter å engasjere meg

#kvinnerinn

- Jeg ser at det nytter å engasjere meg
- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå

#kvinnerinn

- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå
- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet

#kvinnerinn

- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet
«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

#kvinnerinn

«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning