#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Åshild Bruun-Gundersen (28)

Parti: Fremskrittspartiet

Nummer 2 på lista til Arendal kommune

Utdannelse: Byggingeniør

Yrke: Byggeleder i Statens vegvesen

Sivilstatus: Gift, to barn

#KVINNERINN

Seks kjappe med Åshild Bruun-Gundersen, FrP:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg har en genuin interesse av at folk rundt meg har det bra og vil bruke min politiske posisjon til å jobbe for en enklere hverdag for folk flest.

 Jeg vil være en ombudskvinne for små og store saker folk i Arendal opplever som krevende å kjempe for alene, enten det gjelder lange saksbehandlingstider i kommunen, barn som blir utsatt for mobbing, eller om eldre som ikke får den omsorg og oppfølging de trenger.

Jeg vil bare det beste for kommunen og for våre innbyggere, og vil kjempe for å få til positive endringer.

2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg er en samferdselsnerd.

Jeg har vært opptatt av vei fra jeg var liten, diskutert samferdsel gjennom mye av min ungdomstid og tok senere en utdanning innen bygg og anlegg.

Etter at FrP kom i regjering, fikk jeg mitt største ønske oppfylt - å få jobbe i Statens vegvesen med utbygging av ny firefelts E 18 i Aust-Agder!

Denne veien har vi venta på i over 40 år og det er fantastisk å være med på et prosjekt som vil bidra så positivt for hele landsdelen. 

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Løpende barnehageopptak og lovfestet rett til barnehageplass har vært utrolig viktig for kvinner i Norge. Uten dette, ville færre kvinner hatt mulighet for å delta i yrkeslivet.

Den lovfestede rettigheten gjelder dog bare for barn som fyller ett år før 1.september. Barn som fyller ett år etter 1.september får ikke barnehageplass før året etter. Det er mange familier som ikke klarer å overholde denne fødefristen, og derfor bør lokalpolitikere prioritere løpende barnehageopptak.

Fleksibiliteten som er gitt i den nye arbeidsmiljøloven er utrolig viktig for mange kvinner.

Å få mulighet til å ha fleksible arbeidsuker gjør det lettere å kombinere fulltidsjobb med forpliktelser i familielivet.

Arbeidsgivere bør i større grad akseptere at småbarnsforeldre har behov for litt fleksibilitet.

I yrkeslivet er ikke kvinner likestilt. Kvinner jobber mindre og tjener mindre.

Dette mener jeg er en kulturutfordring, fordi kvinner tradisjonelt påtar seg flere oppgaver utenfor yrkeslivet enn hva menn gjør. Vi deltar i velforeninger, følger opp ungenes aktiviteter, jobber dugnad for skole og idrettslag og påtar oss mer av oppgavene i hjemmet.

Vi må nesten begynne med oss selv. Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner og karriere?

Hvorfor prioriterer jeg selv oppgaver utenfor arbeidslivet, enn de utfordringene jeg kunne tatt på jobb?

Alle kvinner er forskjellige og vil prioritere forskjellig. Det ene er ikke mer riktig enn det andre, men jeg skulle ønske vi kunne ta våre egne valg uten å bli møtt med spørsmålstegn ved hvorfor. Og vi må ikke få så dårlig samvittighet.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Det er en utfordring med rekruttering av kvinner til politikken generelt. Mange kvinner jeg snakker med ønsker ikke å engasjere seg, fordi de er opptatt med så mange aktiviteter og har ikke kapasitet til å påta seg mer.

Derfor er det veldig viktig å ta godt vare på de kvinnene som ønsker å engasjere seg i politiske partier. Fremskrittspartiet har alltid tatt godt vare på damene, og vi har derfor mange kvinner i toppverv lokalt. Blant annet har vi fylkets eneste kvinnelige stortingsrepresentant, hennes vara er også kvinne. 

En annen problemstilling som faktisk virker mot sin hensikt, er kvotering av kvinner i politiske verv og utvalg.

I mange kommunestyrer ser man at det blir valgt inn få kvinner og at kvoteringsreglene tvinger kvinnene inn i alt for mange verv og utvalg. De blir faktisk utslitt av det og forsvinner ut av politikken på grunn av det. For å få frem flere kvinnelige ordførere må man fjerne kvoteringsreglene og la dem vokse på sitt politiske engasjement over den tiden det tar.

Å bli ordfører er ikke et verv man skal ta lett på. Vi kvinner liker jo godt å være overkvalifisert før vi tør og påta seg store oppgaver, og da trenger vi flere år med erfaring før det blir aktuelt å bli ordfører. Kvinner kan jo begynne med å kummulere andre kvinner?

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Politikk handler om samfunnet rundt oss -om hvilke muligheter vi ønsker for våre barn, om hvordan skolene skal drives og hvor de skal være plassert, om barnehageplasser, om våre eldre som ikke får tatt seg en luftetur mer enn en gang i måneden, om små og store utfordringer i samfunnet som betyr mye for enkeltmenneskene.

Å være politiker betyr at man blir godt kjent med hva som rører seg i kommunen, man blir kjent med mange mennesker og får mulighet til å skape en bedre hverdag for folk flest. Jeg elsker å drive med politikk fordi jeg tror det betyr noe.

Når kommunen ikke kan tilby omsorg for de som trenger det, vil jeg ikke sitte på sidelinjen og se på. Jeg vil bidra selv!

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Jeg vil ha løpende barnehageopptak i kommunen, fordi jeg ønsker en reell valgfrihet for familiene.

SFO har blitt en oppbevaringsplass, men jeg ønsker å kopiere Aktivitetsskolen fra Oslo og dermed sikre mer innehold og kreativitet i SFO.

Barn er født som læremaskiner og trenger å bli utfordret på mer enn å perle og fargelegge stensilsark.

Jeg vil også ha mer nivådeling i skolen, for å sikre at alle elevene får tilpasse opplæring og mulighet til å bli flinkere.

Eldreomsorgen i kommunene er skammelig. At våre eldre ikke får mulighet til å kjenne frisk luft mer enn et par ganger i måneden er uverdig. Jeg vil kjempe for mer valgfrihet i eldreomsorgen, mulighet til å få inn flere aktører som kan tilby forskjellige tilbud, sikre at alle våre eldre får en verdig omsorg og mange kulturopplevelser.

Det er først ved en reell valgfrihet at våre eldre vil få muligheten til et bedre tilbud.

Staten har nå tilbudt seg å betale for dette. Alle kommuner burde derfor søke om en statlig finansieringsordning, som sikrer at alle eldre får den omsorgen de trenger og fortjener.

Var dette typisk kvinnepolitikk? Ja, dessverre er det ingen mannlige politikere i kommunen som tar opp dette, derfor er jeg nødt å jobbe for det selv.

Det handler selvfølgelig mye om livssituasjonen jeg selv er i. I et tappert forsøk på å kombinere en krevende jobb, med politikk og småbarn er jeg avhengig av at det offentlige har gode tjenester. Hverdagen min hadde vært enklere med FrP i posisjon.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!