#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Kari-Anne Jønnes (43)

Parti: Høyre

Nummer 2 på lista til Gran kommune

Utdannelse: Dipl. Hoteliér & Restaurateur

Yrke: Tidligere restaurantsjef/daglig leder, nå deltidspolitiker

Sivilstatus: gift, to barn

#KVINNERINN

Seks kjappe med Kari-Anne Jønnes, Høyre:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg kjenner kommunen godt, har politisk erfaring og kunnskap på mange områder.

Livserfaring på både godt og vondt, barn i barnehage og skole, opptatt av at alle skal få muligheter til å delta i samfunnet og viktigheten av det.

Jeg har vært en tydelig lokalpolitiker i flere år og er trygg på meg selv i den rollen samtidig som jeg har beina godt planta på jorda.

2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg har et hull i CVen på grunn av alvorlig sykdom som gjør at jeg har et litt annet perspektiv på ting.

Jeg mener det er en viktig del av meg som politiker.

Jeg kjenner politikken på kommune- og fylkesnivå godt. Jeg er viljesterk og uredd og jeg tør å si det jeg mener er nødvendig for en positiv utvikling til beste for alle i kommunen.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Det er for store forskjeller i lederlønninger. Menn i lederstillinger tjener i regelen mer enn kvinner i samme type stilling.

Nærings- og samfunnslivet styres i alt for stor grad av "gutteklubben grei" som plasserer hverandre i fremtredende posisjoner.

Kvinnehelse, det forskes i langt større grad på menns helse og mannsdominerte sykdommer, mens kvinnehelse kommer i andre rekke. Det er en stor utfordring og må få mer fokus, særlig sett i sammenheng med tall for sykefravær for kvinner/menn.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Den viktigste årsaken tror jeg er at våre folkevalgte organer, på alle nivåer, er organisert på en måte som er lite familievennlig.

Skal kvinner velge å prioritere politisk engasjement må det politiske livet tilpasse seg dagens arbeids- og familieliv slik det private næringslivet på mange områder har vært veldig flinke til.

Dessuten er politikken ingen søndagsskole. Man må ha ork til å stå i kamper, både om person og sak.

Menn er kanskje mer kyniske enn kvinner og det kan være en fordel i tøffe personkamper.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Jeg har anledning til å påvirke mine barns fremtid. Jeg er med på å skape fremtiden og sette respekten for enkeltmennesket i sentrum for samfunnsutviklingen.

Dessuten er det lærerikt og jeg får brukt kunnskapen min, både den formelle og den jeg har tilegnet meg gjennom "livets skole".

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

1. En like god skole for alle i kommunen uavhengig av bosted

2. Styrke helsesøstertjenesten og sørge for bedre samarbeid mellom helsestasjon, barnevern, PPT, barnehage og skole

3. Barnevernsvakt

4. Næringsutvikling på grunneiereres og næringslivets premisser.

5. Alle barn skal kunne delta på minst en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!