#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Åsne Hagen (36)

Parti: Rødt

Nummer 7 på lista i Bergen kommune

Utdannelse: Master i sosiologi, UiB

Yrke: Rådgiver. Jobber med helse og beredskap

Sivilstatus: Uavhengig

#KVINNERINN

Seks kjappe med Åsne Hagen, Rødt:

 

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Fordi jeg hører på hva folk har å melde og kan ta det med videre i samarbeid med dem det gjelder.

Å selv ta fatt i saker du bryr deg om, er kanskje det viktigste du som velger kan gjøre.

Politikk er for viktig til å overlate til politikere! Jeg er ikke yrkespolitiker, jeg har et vanlig liv og engasjerer meg sammen med andre på fritiden.

Politikk foregår ikke bare i bystyresalen, det er viktig å holde kontakt med folk og miljøer utenfor det politiske systemet.  

2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg er glad for at det finnes mange forskjellige måter å leve på, og er så heldig å ha venner og kjente som tester det i praksis hver dag.

Fellesskap er viktig for meg.

Jeg prøver å la være å bruke tid på små irritasjoner, det er nok av store, viktige ting vi må gjøre noe med. Har aldri klagd over tørt brød igjen etter at jeg så hvordan folk på et suppekjøkken i Aten stod tålmodig i kø for en brødskalk eller to...

Men sinne, derimot, det er bra. Det kan man bruke til å få gjort ting.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Å innføre sekstimersdager slik at både kvinner og menn vil få mer tid, og det blir lettere å kombinere jobb og familie.

Kvinner vil vinne mest på det, siden vi fortsatt gjør mer ubetalt omsorgsarbeid enn menn gjør. 

En viktig sak er å redde velferden fra privatisering. Privatisering av for eksempel sykehjem ødelegger lønns- og pensjonsvilkår i kvinnedominerte yrker. Vi må stoppe TISA-avtalen, som vil tvinge fram mer privatisering om Norge blir del av den.

Kvinner må få råderett over egen kropp. Vi må gjøre mer for å stoppe overgrep og vold mot kvinner, og forbedre rettssikkerheten for alle som opplever det. Merke retusjert reklame.

Det er en kjempeindustri å skape og tjene penger på dårlig selvbilde.

Fortsatt selvbestemt abort. 

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror det skyldes både tidsklemme og gamle strukturer som henger i. Kvinner bruker fortsatt mer tid enn menn på barn og husarbeid, da blir det også vanskeligere å ta på seg spesielt tidkrevende verv og posisjoner.

Samtidig vet vi, for eksempel fra debatten om kvinner i bedriftsstyrer, at menn ofte rekrutterer andre menn når de skal ha inn nye folk. Dette viser igjen også i politikken og ved valg.

Derfor må vi jobbe målbevisst med å styrke og løfte fram kvinner som listetopper og ordførerkandidater.

For Rødt sin del synes jeg det er en god start av vi har 44 prosent kvinnelige toppkandidater til høstens lokalvalg, flest av alle partiene på landsbasis!  

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Både fordi det er fint å få til noe sammen med andre, og fordi politikk gjelder så mye forskjellig.

Det dreier seg jo om hvordan vi vil at samfunnet skal være, hva slags rammer vi har for vennskap og kjærlighet, arbeid og familie, hvordan vi bor og hva slags liv vi har. Til og med hvor lenge vi lever er et utslag av politikk.

Klasseskillene i Norge gjør at folk på østkanten lever mange år kortere enn folk på vestkanten - i samme by.  

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt? 

- Først vil jeg slå et slag for bedre barnehagetilbud, det er en viktig enkeltsak for Rødt. Vi går inn for flere ansatte i barnehagene, og vil at kommunen skal vedta en bemanningsnorm med maks tre småbarn eller seks større barn på hver ansatt fra 2016.

Vi presser også på for at kommunen skal bygge ut og drive flere barnehager selv, med gode vilkår for de ansatte. 

Et godt barnehagetilbud gir barn solid grunnlag til det videre livet. Jeg og Rødt mener tilbudet må være gratis, slik at det kommer alle til gode.

I Bergen stemte hele bystyret unntatt Rødt for å stenge barn ute fra barnehagen når foreldrene ikke har råd til å betale.

Sånn kan vi ikke ha det!

I tiden framover skal kommunene bosette familier som har flyktet fra Syria.

Vi må trå til både som samfunn og enkeltmennesker for å ønske nye naboer velkommen på en god måte.

Da passer det godt å ruste opp tilbudet når det gjelder barnehage, skole og SFO, voksenopplæring og introduksjonsprogram.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!