#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Tove Welle Haugland (25)

Parti: Kristelig Folkeparti

Nummer 3 på lista til Kristiansand kommune

Utdannelse: Bachelor i statsvitenskap

Yrke: Selvstendig næringsdrivende

Sivilstatus: Singel

#KVINNERINN

Seks kjappe med Tove Welle Haugland, KrF:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg bestemte meg for å bli politiker da jeg forsto at det finnes stemmer som ikke blir hørt i vårt samfunn.

Noen mennesker overkjøres eller glemmes når beslutninger blir tatt.

Jeg mener politikere har et ansvar for å drive god og rettferdig politikk for alle mennesker i Norge og resten av verden. Jeg vil være den stemmen som fremmer dette der jeg velges inn.

2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg stiller på liste for et parti for første gang.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Den desidert viktigste kvinnesaken er like viktig globalt som i Norge, det handler om kvinner som ofre for sex-industrien. Jeg finner ikke ord for hvor trist jeg syns det er, at kvinner, barn og i noen tilfeller menn utsettes for grov utnyttelse av sin kropp. Ingen kvinnesak er viktigere enn at kvinner lever ufrie i vårt land i dag.

En annen kvinnesak jeg mener er viktig, som jeg også tror angår menn mer og mer, er jaget mot det perfekte ideal.

Vi blir fortalt av motebransjen og andre aktører hva slags utseende som er det såkalte perfekte.

Mange unge jenter sliter seg ut for å prøve å nå et uoppnåelig mål.

Vi må skape et bedre samfunn hvor det formidles at man er bra nok slik man er.

I Norge har vi også dessverre tilfeller av tvangsekteskap.

Tvangsekteskap hører ikke hjemme i et land hvor kvinner er frie og likestilte.

Vi må sikre bedre informasjon om dette problemet slik at vi kan avdekke og forhindre at kvinner i Norge giftes bort mot sin vilje.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Tradisjon og kultur, men også at kvinner mange ganger ikke griper muligheter like lett som menn gjør. Jeg har hatt et forbilde i mormor, en sterk kvinne, pensjonert rektor og tidligere leder i diverse organisasjoner.

Hun gjentar ofte: «Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling».

Jeg tror det ligger mye i å være gode forbilder for hverandre, løfte opp og heie frem unge kvinner for deres engasjement og kvaliteter.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Fordi jeg ser at det nytter. De valgene man tar, den politikken man får vedtatt, kan være med å gjøre livene til de rundt meg bedre.

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Jeg vil jobbe for et bedre psykisk helsetilbud for ungdommer i Kristiansand.

Altfor mange står i kø, det er en sårbar situasjon å være i, og man bør ha rask behandlingstid for ungdommer som sliter. I tillegg drømmer jeg om en mobbefri kommune, noe jeg tror er mulig å oppnå bare vi jobber hardt nok for det.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!