#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Ingrid Ailin Strømme (38)

Alder: 38

Parti: Oslo Senterparti

Nummer 3 på lista til Oslo Bystyre

Sivilstatus: Samboer

#KVINNERINN

Seks kjappe med Ingrid Ailin Strømme, Senterpartiet:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg er opptatt av at folk skal bli hørt, og ikke oppleve at beslutninger bare blir tatt over hodet på en. Jeg mener at det er viktig at de små stemmene også blir hørt. Dersom man er opptatt av gode nærmiljøer og gode lokalsamfunn, er Senterpartiet et godt valg. 

2) Hva bør folk vite om deg?

- Jeg har sterk rettferdighetssans, og jobber målrettet.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Likelønn er fortsatt viktig, det viser seg at det fortsatt er slik at kvinner tjener i snitt kun 85 % av menn. 

Jeg tror at i arbeidet med likestilling har fedrekvoten vært svært positivt. Det gjør det lettere for far å ta permisjon fra jobb, og kvinner og menn står dermed mer likt i forhold til sin arbeidsgiver. Andelen som tar pappaperm har gått opp fra 10 til 90 %. Det er for lett å si at da er målet nådd, og så gi frislepp. Jeg tror at det er for tidlig, og at ordningen derfor bør være rigid en god stund fremover.

Som tredje kvinnesak må jeg kanskje si bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det er forferdelig at ofre for vold skal bli nødt til å flytte, isolere seg, bytte navn etc, og at voldspersonen kan drive rund på leting relativt ubekymret.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror det er sammensatt. Antakelig er det noen av de samme mekanismene i forhold til kvinner og toppledelse som ellers i arbeidslivet. Kommunestyret og ordførervervet er en del av lokalpolitikken, som drives på hobbybasis i motsetning til Stortingspolitikk. For å komme til topps i lokalpolitikken må man bruke tid og krefter etter ordinær arbeidstid.

Kvinner tar nok fortsatt en litt større del av ansvar for barn og hjem, og mange føler at de har mindre tid å bruke på politisk arbeid.  Jeg tror dessuten kvinner kan ha en større tendens til å nedvurdere egne prestasjoner og synspunkter. Som politiker er man eksponert, og risikerer negativ omtale i media. Det gjelder naturligvis både kvinner og menn. Det som likevel er synd, og som kanskje skremmer kvinner, er at det viser seg at kvinnelige politikere gjennomgående får større personfokus i mediene enn menn. Når det gjelder hvordan mediene velger å vinkle sine saker, er det mediene selv som må ta initiativ for å endre.

5)  Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Det er først og fremst lokalpolitikk jeg ønsker å drive med. Jeg har tro på at det er viktig å engasjere seg i sine omgivelser, og jeg tror at engasjement smitter og påvirker. Jeg tror at et godt samfunn preges av deltakelse, og mennesker som ønsker å bidra. Jeg har bodd i Oslo siden 1998, og flyttet til Grünerløkka i 1999. Mye har skjedd siden den gang, og folketallet har vokst enormt. Det er viktig for meg å ta vare på lokalmiljøene slik at det ikke blir en grå asfaltjungel, men en levende by hvor både små og store har et godt og rikt liv.

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Jeg er opptatt av at det offentlige rom skal være trygt, og at det skal være liv og røre i Bydelene. Både mennesker og dyr skal ha et trygt nærområde. Trygge uterom krever møtesteder som vedlikeholdes og brukes. Folk trekker dit hvor de ser andre mennesker. Derfor: Vedlikeholdte fellesarealer som parker, idrettsplasser og lekeplasser. Mer lys på mørke kvelder.

Byens grønne lunger er viktig for oss i Senterpartiet, og jeg håper at vi kan få større fokus på bylandbruk. Det finnes kolonihager i Oslo, men her er det lange ventelister for å komme til. Det viser seg at mange ønsker seg parsellhager, og mange ønsker å ha muligheten til å dyrke f.eks grønnsaker til eget bruk. Storstilt utbygging og byfortetting er positivt i forhold til trafikk og forurensing. Men det har også en bakside. Vi trenger uteareal og møteplasser, og vi trenger områder for barn å leke i. Vi ønsker en by der folk kan bli boende gjennom hele livet.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Det er også noen andre som har behov for grønne lunger, nemlig insektene som er så viktige. Det har etterhvert blitt vanskelig for bier og humler å finne nok mat. Heldigvis er dette noe som stadig får mer fokus, med Bybi og BIOkorridor hvor målet er at insektene får en passasje hvor de finner fargerike friske blomster de kan forsyne seg av.

Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger, og at naturlige uterom prioriteres ved utbygging. Dette er det også utbyggere som er opptatt av, og det finnes eksempler på takhager av god kvalitet, som tar hensyn til insekter og menneskers behov for å ha det grønt rundt seg.

Bedre tilrettelegging for sykling i Oslo er også en viktig sak for meg. Her er det svært mange som er enige om at det tilretteleggingen er for dårlig, og det gjøres stadig noe her og der. Riktignok er det visse begrensninger, eksempelvis smale gater. Men også dette finnes det løsninger for.

Det er nå åpnet for at man kan sykle mot enkelte enveiskjørte gater i sentrum. Dette er også en økt trend i flere europeiske land. Jeg tror det bør satses mer på dette i sentrum av Oslo. Flere enveiskjørte gater med sykkelsti på begge sider. Det er synd at det er så mange bilister som synes det er forferdelig å møte syklister langs veien. Økning i antall syklister er positivt, også for bilistene. Mindre kø på veien, mindre trangt på bussen, og renere luft for alle. Vinn-vinn-vinn.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Andre kandidater #kvinnerinn:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!