#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Linn Fagerberg (40)

  • Parti: Høyre.
  • Nummer 6 på lista til Horten kommune.
  • Utdannelse: Økonomi og administrasjon
  • Yrke: Daglig leder, ByPost Vestfold as
  • Sivilstatus: Gift med Morten. Vi har 3 barn på henholdsvis tre, åtte og ti år.

#KVINNERINN

Seks kjappe med Linn Fagerberg, Høyre:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg spurte min åtte år gamle datter dette spørsmålet og hun svarte: «Fordi du mamma, kan snu verden opp ned hvis du virkelig tror på noe. Du engasjerer deg 100 prosent og gir aldri opp før du har nådd målet ditt». Jeg reflekterte litt over det hun sa og er både enig og stolt.

2)   Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg er brennende engasjert i barns oppvekstsvilkår, et inkluderende samfunn og Kommunen min. Jeg er uredd og modig og tørr å ta i et tak.

I september 2013 ledet jeg en gruppe som inviterte alle kommunens 26 000 innbyggere til en storslagen by-fest. Formålet var å høre deres tanker og ideer om hva de ønsker for å få en enda bedre by og bo og leve i. Alle innspill ble levert til Horten Kommune og de tok folket på alvor og satte i gang med blant annet en fantastisk oppgradering av by-parken vår.

Jeg har vunnet IA prisen for mitt arbeid med å redusere og forebygge sykefravær for de ansatte.

Jeg har konsekvent ansatt folk som av ulike årsaker har trøbbel med å komme inn på arbeidsmarkedet og NHO Vestfold ved regionsdirektør Kristin Saga omtaler bedriften jeg driver som Vestfolds svar på Stormberg.

Jeg så aldri for meg at jeg skulle bli politisk aktiv, for jeg trodde det var såpass tidkrevende at det ikke ville passet inn i mitt liv. Men nå, til tross for at jeg er aktivt tilstede for mine tre, relativt små barn har jeg lagt bak meg en periode i både utvalg, kommunestyret og klagenemd og går på med nytt mot i fra høsten av.

3)   Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Kvinner bør komme sterkere inn i topp-posisjoner i næringslivet.

Medias har en enorme påvirkningskraft. For å styrke kvinner og kvinners syn på seg selv bør det jobbes mer aktivt for at de går vekk i fra det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret.

Vi bør fokusere mer på hva kvinner kan få til, i stedet på hvordan vi ser ut, trener og moderniserer våre hjem.

Vi bør ha en større fleksibilitet hva gjelder åpningstidene i barnehagen, men ha store krav og forventninger til at det ikke blir barna som betaler prisen ved at de får enda lenger «arbeidsdag».

4)   Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Fordi valgkomiteene består av flest menn og det er ofte slik at man foreslår kandidater man kjenner godt til og som man vet kan gjøre en god jobb.

Rådet mitt er å få enda flere kvinner inn i valgkomiteene og gjerne som ledere.

5)   Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Gøy er nok ikke ordet jeg ville valgt, men interessant og lærerikt ja. Det å se hvordan samfunnet vårt er bygd opp og ta del i prosesser som er avgjørende for deg og meg og ikke minst våre barn er svært givende.

Jeg føler at jeg ikke bare sitter på sidelinjen og mener en hel masse, men faktisk deltar aktivt for å være med.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

6)   Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- En av mine hjertesaker er tiltakskrav ovenfor dagpengemottakere. Flere kommuner har innført dette, og personlig mener jeg at dette kun er en vinn – vinn sak.

De som mottar ytelser fra det offentlige har ofte kompetanse, arbeidsglede og lite lyst til å være passive.

De vil som deg og meg ha noe å gjøre, føle at de deltar og ha noe som trekker de opp og ut. Det er en rekke samfunnsoppgaver som i dag ikke blir tilfredsstillende løst, men som vi kan sysselsette arbeidsledige med.

Et av mine forslag er høytlesing, sosialt samvær og/eller lufteturer med brukere av institusjoner.

Det vil avlaste pleierne som ikke har tid nok, det vil gi brukeren fast besøk og det vil gi den arbeidsledige et helt konkret oppdrag.  Det ligger i kortene at dette forslaget koster penger og må administreres/følges opp, men jeg mener igjen av gevinsten i det lange løp er høy.

Helt tilslutt så ønsker jeg å minne alle om viktigheten av gi sin stemme ved valget i september. Det er vanskelig å drive politikk hvis vi ikke får tydelig beskjed om hva folket vil!

Det er jo i det store bildet DEG vi jobber for.

Vil du lese mer om kampanjen #kvinner inn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!