#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Ina Pedersen (33)

  • Arbeiderpartiet
  • 2.kandidat i Levanger kommune
  • Utdannelse: Adjunkt med tilleggsutdanning
  • Yrke: Lærer ved en barne- og ungdomsskole
  • Sivilstatus: Nygift. To gutter på 10 og 3,5 år

#KVINNERINN:

Seks kjappe med Ina Pedersen, Arbeiderpartiet.

1)   Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg bør få en stemme på grunn av mitt engasjement for menneskene i Levanger. Jeg er kunnskapssøkende og vil møte mennesker som har erfaring og kompetanse når jeg skal ta stilling til ulike politiske saker. Det er i møte med mennesker at ansvarlig politikk utvikles.

Jeg er opptatt av at vi skaper verdier og deler dem rettferdig.

Det krever gode fellesskapsløsninger, og jeg vil være en pådriver for at alle skal være trygge på at de møter tilrettelagte og gode tjenester når det er behov for det.

2)   Hva bør velgerne vite om deg?

- Velgerne bør vite at jeg har et oppriktig engasjement for innbyggerne i Levanger, jeg er interessert og opptatt av at kommunen utvikler seg i takt med tiden. Vi skal være attraktive for folk og næringsliv.

Min motivasjon for å drive med politikk er mine nærmeste, og gjennom dem så mange flere.

Det er her jeg har mine kollegaer, det er her guttene mine vokser opp og har sine kompiser, og det er her jeg har mine foreldre og besteforeldre.

Utover det kan de få vite at jeg er temmelig A4; har gode naboer i boligfeltet, kjører Volvo stasjonsvogn, eier en kajakk og har en turkompis i labradoren Nova.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

3)   Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

  • Frihet fra vold og overgrep
  • Integrering; Det må et målrettet arbeid til for å få flere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet. Yrkesaktivitet og deltakelse i samfunnslivet er nøkkelen til bedre integrering og likestilling.
  • Troen på at det er full likestilling i Norge. Vi har fortsatt en vei å gå; lønnsforskjeller, arbeidsvilkår, foreldrepermisjon, kjønnsfordeling blant toppledere, netthets. Det er mange eksempler på kvinnesaker det fortsatt er viktig å engasjere seg i.

4)   Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Det er en sammensatt problemstilling.

Vi ser at muligheten for personstemmer ofte viser seg å gå i disfavør av kvinner, og den faktiske kvinneandelen har vært lavere enn forventet kvinneandel.

Det betyr at partiene må sikre sine kvinnelige kandidater gjennom høye plasseringer og stemmetillegg dersom vi ønsker flere kvinner i ledende posisjoner.

For å få muligheten til å stå øverst på lista, tror jeg trengs både erfaring og kompetanse.

Det mangler ikke på kompetanse hos kvinnelige kandidater, men vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg etter en periode i kommunestyret.

Det er nok på høy tid med en inngående debatt i mange kommuner om arbeidsforhold og tidsbruk på politiske verv.

For å få flere kvinner på topp, må forholdene legges bedre til rette for at det kan kombineres med blant annet familieliv. Skolering, rekruttering og motivering må dessuten være kontinuerlig prosess gjennom hele perioden, ikke bare i ukene før nominasjon.

5)   Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Jeg har sittet en periode i kommunestyret nå, og jeg har blitt godt kjent med kommunen min; politikere, ansatte, ledelse og kultur. Det har vært interessant, og jeg er godt motivert for å fortsette en periode til.

Jeg liker å omgås engasjerte personer, og gjennom verv i politikken har det ikke manglet på det.

Jeg blir ofte fascinert av forskjelligheten i politikken, både på menneskene og dynamikken i møter.

Det er gøy å bryne seg litt, bli utfordret og ha muligheten til å jobbe for saker som opptar en selv og partiet. Samtidig merker jeg at jeg får en mer helhetlig tankegang av å være med i kommunestyret, og ser at det er sammenheng i det meste vi gjør.

Arbeiderpartiet jobber godt med skolering, og jeg har vært heldig og fått delta i partiets toppskoleringsprogram «Kvinne på topp 2013/2014».

Det har gitt meg et nettverk i hele landet, og det gjør det ekstra spennende og motiverende å være med.

6)   Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Når det gjelder vervet i kommunestyret, er hjertesakene mine tidlig innsats i oppveksten og forebyggende helse- og miljøarbeid. Jeg vil arbeide for å få miljøteam på skoler, som inkluderer miljøarbeidere, -terapeuter og pedagoger.

Jeg ønsker en styrket skolehelsetjeneste, og vil jobbe for at ungdom i hele kommunen har mulighet til å møtes i rusfri og inkluderende miljø.

Levanger by er en av Norges vakreste trehusbyer, og den blir totalfredet av Riksantikvaren.

Det vil være en hjertesak å jobbe for at sentrum er levende og attraktivt, med et yrende kafé- og kulturliv, handel og masse folk.

Det skal være verdt for turistene å ta en stopp i Levanger, og det skal være godt å ta en pause i sentrum på tur til og fra jobb.

Utover dette er jeg leder av Kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti, så jeg vil naturligvis jobbe for å rekruttere og beholde flere kvinner i politikken, både lokalt og i fylket. Det er viktig for meg.

Vil du lese mer om kampanjen #kvinner inn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!