#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Marita Moltu (47)

  • Parti: Kristelig Folkeparti
  • Nummer 2 på lista og ordførerkandidat til Bergen kommune.
  • Utdannelse: UiB innen Administrasjon og organisasjonsvitenskap + personalpsykologi
  • Yrke: Gruppeleder KrF Bergen
  • Sivilstatus: Gift, to barn

#KVINNERINN

Seks kjappe med Marita Moltu, KrF.

1)   Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Fordi jeg representerer et parti som har en politikk for de som trenger politikk, med menneskeverd i sentrum. Jeg ønsker å legge til rette for størst mulig fleksibilitet i egen hverdag. Jeg ønsker å være et ombud for folket og lytte til deres behov for å finne gode løsninger.

2)   Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg er 1. nestleder for KrF Kvinner i Norge. Jeg har vært aktiv politiker for KrF i Bergen siden 2007. Medlem i helsekomiteen og fra 2011 som nestleder for oppvekstkomiteen i Bergen.

3)   Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Mer forskning på kvinnehelse. Vi trenger å få mer kunnskap på sykdommer som rammer kvinner. I dag brukes kun «hann-dyr» til forskning.

Når vi vet at kvinner har andre symptomer enn menn på sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt, så trenger vi mer kunnskap for å stille riktig diagnose tidlig og for å kunne forebygge sykdommer hos kvinner.

- Flere kvinner i lederposisjoner. Norge ligger langt nede på listen når det gjelder antall kvinner i toppledelse.

Vi trenger en større bevisstgjøring blant kvinner og menn om viktigheten av å ha en jevn balanse også på toppledelse. 

- Likelønn. Kvinner har fortsatt 15 prosent lavere lønn enn menn. Ufrivillig deltid er utbredt i mange typiske kvinneyrker og en av grunnene til at kvinner har lavere timelønn enn menn. Kvinner som får barn får en svakere lønnsutvikling fordi de er hjemme med barna.

Vi har fremdeles et stykke arbeid å gjøre for å få en bedre likestilling på disse områdene.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

4)   Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror det gjenspeiler noe av bildet vi ser ellers der vi har flest menn blant toppledere.

Årsakene kan være mange. En årsak kan være at flere menn har sterkere ambisjoner om å nå høyt opp og har dermed et større konkurranseinstinkt («spisse albuer») enn mange av kvinnene.

Så tror jeg det fremdeles ligger noen ubevisste tankebygninger (kultur) blant både kvinner og menn når det gjelder synet på kvinnelige ledere. Man vurderer ofte kvinner på andre måter enn menn.

En kvinne med bestemt lederstil kan for eksempel gjerne bli oppfattet som «bitchy» mens en mann med tilsvarende lederstil blir sett på som «målbevisst».

5)   Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Jeg ønsker å påvirke retningen slik at byen utvikles og styres til det beste for innbyggerne og i tråd med gode verdier.

Det er særlig inspirerende når man får gjennomslag for saker man har kjempet for. Man blir dessuten godt kjent med både byen og menneskene som bor der når man er engasjert i politikk.

6)   Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Enkeltmennesker er i sentrum, og som lokalpolitiker ønsker jeg at Bergen skal være en god by å bo i.

Da er et godt oppvekstmiljø viktig for familier. Vi trenger gode barnehager, skoler og fritidstilbud til de unge.

Det er også viktig at barnevernet fungerer godt med riktige vedtak og tilpassede tiltak i hver enkelt sak.

Jeg er samtidig opptatt av at våre eldre får den hjelpen de trenger når de trenger den. Jeg vil jobbe for å gi flere tilbud om rusfrie behandlingsplasser.

Frivilligheten må verdsettes mer framover.

En by i sterk vekst krever også god byutvikling. Her må legges til rette for både boliger, grøntområder, næringsliv, samferdsel og tjenester til befolkningen.

Vil du lese mer om kampanjen #kvinner inn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!