#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Guro Angell Gimse (44)

  • Parti: Høyre
  • Nummer 3 på lista til Høyre i Melhus kommune og nummer 3 på lista til Høyre i Sør-Trøndelag fylkeskommune
  • Utdannelse: Politihøgskolen, prosjektledelse, styrekompetanse, stabsledelse og krisehåntering, instruktør i avhørsteknikk, meklerutdannelse.
  • Yrke: Prosjektleder i Konfliktrådet i Sør-Trøndelag
  • Sivilstatus: Samboer

#KVINNERINN

Seks kjappe med Guro Angell Gimse, Høyre.

1)  Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg mener det er viktig å ta seg tid til å få fram ulike synspunkter på en sak før en beslutning skal tas. Jeg vektlegger å aktivt oppsøke personer som kan ha innspill, samt å være tilgjengelig.

Jeg får ofte høre at jeg er positiv og utadvendt. Dersom dette er viktige egenskaper for velgerne, bør de stemme på meg.

2)  Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg har jobbet i 17 år som politi og har sett livets skyggeside på nært hold. Politijobben har preget meg som menneske og har nok bidratt til at jeg er både handlekraftig og uredd. Respekt for enkeltmennesket er min viktigste ledetråd.  

Jeg har samboer, tre tenåringer pluss en bonustenåring som gir meg viktige innspill og korreksjoner. Vi diskuterer ofte politikk rundt middagsbordet.

Jeg eier et mellomstort gårdsbruk i Sør-Trøndelag og driver med korn ved siden av jobb og politikk. Næringsgrunnlaget på gården er ikke stort nok til at det er mulig å leve av dette alene, men enn så lenge trives jeg som «hobbybonde».

#kvinnerinn, stem inn kvinner, løft kvinnelige politikere, kvinner og politikk

#kvinnerinn

3)  Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Gjennom alle år i politiet og nå som prosjektleder i Konfliktrådet, har jeg jobbet med vold i nære relasjoner.

Å se kvinner og barn sitte apatisk i en krok når fjernsynet er knust og juletreet ligger slengt bortover gulvet, har gjort et uutslettelig inntrykk. 

Å bidra til å bekjempe både psykisk og fysisk vold i hjemmet er for meg en viktig kvinnesak fordi det er flest kvinner som opplever alvorlig vold.

Jeg er også opptatt av at flere kvinner som ønsker å jobbe heltid skal få muligheten til det. De typiske kvinneyrkene, både i det private næringsliv og offentlig sektor, har flest deltidsarbeidende.

Jeg tror det er viktig å jobbe med bevisstgjøring blant kvinner om hvor viktig det er å sikre sin egen framtid gjennom å velge heltid når dette er mulig.

Som deltidsarbeidende kan kvinner bli sårbare for endringer i sivilstatus og som pensjonist kan det bli lite penger å rutte med.

At vi har få kvinnelige toppledere også i det private næringsliv, er en viktig kvinnesak.  Tall fra 2013 viser at blant landets 500 største virksomheter (etter omsetning) er bare 45 av topplederne kvinner.

Vi må bidra mer systematisk i å fremme kvinnelige kandidater til toppleder-stillinger.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Det er flere hinder som skal forseres før en kvinne kan komme på topp som ordfører.

Først skal de ulike partienes nominasjonsprosess velge ut en kvinne. At nominasjonskomiteen har riktig sammensetning er av stor betydning. Det er heldigvis stort fokus på at 40 prosent av deltagerne i denne komiteen skal være kvinner. Dette har nok bidratt til at flere kvinner har kommet på toppen av listene.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Neste utfordring som en liste med en kvinnelig toppkandidat skal gjennom er å vinne velgernes gunst. Her kan nok enkelte kvinner møte fordommer.

Vår forestilling av hvordan en ordfører skal se ut og framstå kan gjøre at kvinner mister stemmer.

Helt til slutt så bør det også gjøres noe med rekrutteringsgrunnlaget. Det er ofte sånn at det er vanskeligere å rekruttere kvinner inn i politikken i det hele tatt. Her kan nok sjongleringen mellom arbeid og ansvar på hjemmebane bidra til at kvinner holder seg unna den politiske arenaen.

Jeg tror vi må belage oss på å gå noen ekstra runder med markedsføring for å få kvinner til å ta fatt som politikere.

5)  Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Da jeg endelig fant ut at jeg skulle gi politikken en sjanse, oppdaget jeg en verden full av muligheter.

Det var overraskende at det er mulig å bidra i det omfanget jeg har opplevd. Jeg hadde trodd at man fort forsvant inn i den grå mengden av politikere uten å få utrettet så mye.  Selv om politikere deltar på mange lange møter (her finnes det et potensiale til forbedring) så er det utrolig gøy å oppleve at ideer og tanker du har for et bedre samfunn faktisk lyttes til, blir vedtatt og gjennomført.

6)  Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Bredden av saker jeg interesserer meg for er stor. Lokalpolitikere har ansvar for skole, eldreomsorg, veier, næringsliv, kultur, kommunens eierinteresser og mye, mye mer. Det er viktig for meg å se helheten i de ulike tjenestene som folket i kommunen tilbys. Men om jeg skal ta fram tre områder som må ha stort oppmerksomhet framover så er det skole, eldreomsorg og næringsutvikling.

Det er gjennom utdanning at vi legger grunnlaget for vår framtidige velferd, og det er bekymringsfullt at mange faller i fra. Vi må legge til rette for ulike måter å lære på. Her blir kreative og engasjerte lærere den viktigste brikken. Videreutdanning av lærere vil bli prioritert.

Når det gjelder eldreomsorgen må vi våge å tenke nytt om vi skal greie å håndtere det store antallet eldre som kommer. Å holde fokus på kvalitet ved å se på rekrutteringen til omsorgsyrker og hvordan velferdsteknologi kan bidra, er momenter vi ikke kommer utenom.  Hvordan teknologi kan tas i bruk samtidig som at brukeren fysisk blir sett, hørt og berørt, vil ha stort fokus.

Utvikling av næringslivet er grunnlaget for liv og røre i en kommune. Lokale arbeidsplasser gjør kommunen til et attraktivt sted å bo og sikrer kommunen inntekter.

Å legge til rette slik at det er enkelt å etablere seg i kommunen er viktig.

Her er saksbehandlingstid, velvillighet og service i søkeprosesser hos kommunen av betydning.  Så må vi sørge for at vi har riktig areal tilgjengelig for ulike bedrifter.

Vil du lese mer om kampanjen #kvinnerinn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

#kvinnerinn, kvinner inn på listene, stem inn kvinner, kvinner på topp

Les intervjuer med andre kandidater under:

Les hele saken

Se flere saker fra: #kvinnerinn

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!