Velg deg en jevngammel partner

Kvinner som gifter seg med yngre eller eldre menn lever ifølge ny studie kortere enn gjennomsnittet.

Publisert Oppdatert
Tidligere studier har antydet at menn med yngre koner lever lenger enn de som deler livet sitt med en jevnaldrende partner. Mange har trodd at kvinner lever lenger om de er sammen med en ung mann. En ny studie fra det tyske Max-Planck-instituttet viser imidlertid at dette ikke er riktig.

Les også: Forvirret eller forelsket?

Les også: Ung eller eldre?

Les også: Alder ingen hindring


"Studien viser nemlig at kvinner som gifter seg med yngre eller eldre menn lever kortere enn gjennomsnittet. Kvinnen har nemlig kortere forventet levetid uansett om hun er eldre eller yngre enn mannen sin, og aller kortest lever kvinnen om mannen er yngst", skriver Forskning.no.

Ikke darwinistisk helseseleksjon
Frem til denne studien har ikke forskere greid å vise hvorfor det er slik at menn med yngre koner lever lenger, men man har blant annet spekulert i om det kan ha noe å gjøre med en slags darwinistisk helseseleksjon; at de som velger yngre partnere kan gjøre det fordi de har bedre helse og dermed allerede har høyere forventet levealder.

Denne teorien har nå vist seg å være feil.

En annen teori foreslår at en yngre partner kan ha en positiv psykologisk og sosial effekt på den eldre parten, og at yngre ektefellers omsorg og hjelp gjør at den eldre parten lever lenger.

- Nå må disse teoriene revurderes, sier Sven Drefahl, studiens hovedforfatter i en pressemelding til nettstedet Sciencedaily.com.

Ingen psykologiske eller sosiale fordeler
Den tyske studien er basert på fakta fra nesten to millioner danske ektepar og deres død. Resultatene viser at kvinner lever lengst om de har en jevnaldrende partner. Kvinnens risiko for å dø tidligere enn gjennomsnittet øker med hele 20 prosent hvis ektemannen er mellom 7 og 9 år yngre. Når kvinnen er mellom 15 og 17 år eldre enn mannen øker hun sjansen for å dø tidligere enn gjennomsnittet med hele 40 prosent.

Drefahl har også kontrollert ulike faktorer som økonomisk situasjon, utdanning og ekteskapets varighet.

Studien viser at i et gjennomsnittlig dansk ekteskap er mannen tre år eldre enn sin ektefelle.

- Det er tvilsomt at kvinner får noen psykologiske eller sosiale fordeler av å gifte seg med en yngre mann, sier Drefahl.

Han forteller at menn i gjennomsnitt har mindre sosial omgangskrets og færre kvalitetsvennskap enn kvinner, og at en yngre mann derfor ikke vil forlenge livet til sin eldre kone ved å ta vare på henne og nye livet sammen med henne. Kvinnene har nemlig allerede venner som gjør dette for henne, men det har ikke den eldre mannen.

Bryter med samfunnets normer
Alt dette kan kanskje forklare hvorfor kvinner med yngre menn ikke lever lenger enn gjennomsnittskvinnen, men det forklarer ikke hvorfor det faktisk forkorter livet hennes. Forskeren tror dette kan skyldes at kvinner som gifter seg med yngre menn bryter noen av samfunnets sterke sosiale normer, og derfor blir utsatt for negative sosiale sanksjoner.

Han mener dermed med at slike par kan bli sett på som outsidere, og få dårligere sosial støtte i familie og omgangskrets, noe som kan resultere i et mindre lykkelig liv, redusert helse, og økt dødelighet.

Til sist nevner han at selv om studien viser at kvinner som lever i ekteskap hvor partner ikke er jevnaldrende har kortere levetid enn kvinner med jevnaldrende partner, lever de allikevel lengre enn sine ugifte medsøstre.

Kilder: Forskning.no, sciencedaily.com alder_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning