Tenk deg i form!

Når du trimmer kroppen kan du samtidig trimme hjernen. Gode tips her!

Publisert Oppdatert
Saken er skrevet av Treningsmagasinet.no!

Når vi trener, ønsker vi å oppnå noe. Ønskene kan være forskjellig, enten bedre helse, finere figur eller bli bedre i konkurranser!

Tren rumpa - se web-TV her!Tenk positivt

Men vi trener ikke bare det fysiske gjennom mosjon, også den psykiske delen av kroppen blir trent. Den mentale treningen skal være med på å gi oss den gode følelsen både i trening og konkurranser og dermed bidra til å oppnå det vi ønsker med den fysiske treningen.

Når vi trener mentalt, danner vi oss bilder av de fysiske aktivitetene vi skal utføre. Får vi ikke til det vi gjerne vil klare, er det viktig å tenke positivt, og denne ferdigheten er trenbar i følge psykolog Anne Marte Pensgård.

Mangler du motivasjon og om trenings- og konkurranselysten er borte, kan alternativ trening prøves.

Mange har et stort spenningsnivå i kroppen før og under konkurranser. Er nivået for høyt, kan det lett bli ugunstige muskelspenninger som påvirker kroppen vår. Den kan bli stiv og vil ikke lystre oss. Men for lavt spenningsnivå er heller ikke bra, da blir vi lett slappe og likegyldige og prestasjonsevnen reduseres.

Den mentale treningen hjelper til med å ha full konsentrasjon, det vil si full oppmerksomhet på den oppgaven som skal utføres. Evnen kan trenes opp slik at en ikke reagerer på forstyrrende elementer, både indre og ytre. Indre elementer kan være en negativ samtale med seg selv og dermed kommer det negative tanker i stedet for positive tanker.

Tro på deg selv

Sett deg mål for treningen din. Målene bør være realistiske - særlig delmålene en setter underveis for å nå det store hovedmålet. Oppgavene vi skal utføre bør ha en riktig vanskelighetsgrad - verken for lette eller vanskelige. Troen på mestring er viktig for å nå målet. Det å måle mestring viser om resultatene i forhold til både seg selv og konkurrentene er bedre enn før. Det å tørre å prøve ting en er usikker på om en får til, er viktig. Bevisstgjøring av det som skal forbedres for å nå målene bidrar til motivasjon og det å nå målene.

Rutinene eller ritualene den enkelte har i forbindelse med trening og særlig konkurranser, er en del av treningen. Rutinene en har bør være enkle og fleksible og en bør selv kunne styre dem. Enkle ord og setninger du sier til deg selv kan hjelpe til å opprettholde konsentrasjonen på den oppgaven du skal utføre.

Pust riktig!

God avslapning er viktig i den mentale treningen. Pusteteknikker, meditasjon og muskelavslapning er eksempler på gode avslapningsøvelser. Pustes det riktig, slapper en godt av og mengden oksygen til lungene økes. Er du stressa og holder pusten blir dermed også kroppen spent.

God og skikkelig pusting er derfor viktig der mellomgulvet og magen aktiviseres.

Får vi trent den mentale delen av kroppen i tillegg til den fysiske delen, vil forhåpentligvis evnen til mestring bedres og økes.

Formen vil bedres for den som kun er opptatt av det, og resultatene blir bedre for den som er opptatt av å komme høyere opp på resultatlisten.

Saken er skrevet av Treningsmagasinet.no!

ment2-320

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning