Sunn kropp gir sunn sjel

Holder du deg fysisk aktiv er sjansen bedre for at du også holder deg mentalt frisk.

Publisert Oppdatert
 • Les mer på treningsmagasinet.no!

 • Dette er konklusjonen boken Learning Bodies, som nettopp er utgitt i Danmark. Bak boka står professorene Egil W. Martinsen ved Aker universitetssykehus, og Thomas Moser ved Høgskolen i Vestfold.

  Viktig kunnskap

  I ett av kapitlene i boken går forfatterne gjennom undersøkelser som er gjort av forholdet mellom fysisk trening og mental helse. Et flertall undersøkelser viser at fysisk aktivitet, bevegelse, trening og trim reduserer faren for psykiske lidelser.

  - Dette er viktig kunnskap når vi samtidig vet at mentale forstyrrelser som angst, stoffmisbruk og depresjoner, hver vil ramme om lag 20 prosent av befolkningen, sier professor Moser.

  - Vi har fått stadig flere og bedre medisiner, og det er utviklet flere nye behandlingsformer. Disse har imidlertid alle sine begrensninger - og de er kostbare.

  Kunnskapen tas ikke på alvor

  - Samtidig som vi ser at fysisk aktivitet som tradisjonell trim eller kinesisk Tai Chi tas i bruk som alternativ i forebyggingen av mentale lidelser, er temaet kropp og bevegelse fortsatt av mindre betydning når man utformer en nasjonal politikk og strategi for bekjempelse av mentale lidelser.

  - Vi forsøker i denne boka å undersøke begrepet kroppslighet i denne dimensjonen, fortsetter professor Moser.

  - Vi viser at måten vi lever på, og erfarer våre liv på, alltid er tett forbundet med den kroppslige eksistens, selv om man først og fremst fokuserer på et psykososialt perspektiv.

  Stress, stillesitting og demens

  - Man skulle tro at stress var mye undersøkt i dette perspektivet, men det er det faktisk ikke. En oppsummering av tidligere undersøkelser som ble foretatt i 1987 viste imidlertid at stressnivået er omvendt proporsjonalt med mengden fysisk aktivitet.

  - Jo mer aktiv man er, jo lavere er stressnivået, fortsetter professor Moser.

  - Flere studier har også vist at det hos begge kjønn er en sammenheng mellom en stillesittende livsstil og depresjon, heter det i boken.

  - Sterkest er sammenhengen for kvinner og for dem over 40.

  - Nyere studier kan også tyde på at personer som er fysisk aktive har mindre risiko for å utvikle demens.

 • Les mer på Treningsmagasinet.no!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning