Større pupper?

Dette er grunnene til at vi velger kosmetisk kirurgi for å forstørre brystene.

Publisert Oppdatert
En undersøkelse fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet peker på de ulike grunnene til at norske kvinner ønsker å forstørre brystene sine. Forskerne har studert de psykologiske prosessene bak avgjørelsen, og kommet frem til at det å føle seg feminin er den viktigste drivkraften.

Tyde samfunnsutviklingen
Andre påvirkere er dårlig selvfølelse, ønske om idealfigur, kommentarer fra andre, seksualitet og media.

Aktuelt med andre løsninger
- Plastiske kirurger får gjennom resultatene fra denne undersøkelsen et bedre grunnlag for å forholde seg til pasientenes motiver for brystforstørrende kirurgi og kvinnenes forventninger til en slik operasjon. Med bredere bakgrunnskunnskap kan kirurgene kommunisere bedre med pasienten og forebygge at kvinnene blir misfornøyd med eller har urealistiske forventninger til operasjonsresultatet. I noen tilfeller kan det også være aktuelt at kvinnene velger andre løsninger enn brystkirurgi, sier Anette S. Solvi, tidligere forsker ved Folkehelseinstituttet på instituttets hjemmesider.

Forskerne har identifisert fire psykologiske prosesser som danner rammen rundt kvinnenes beslutning om å gjennomgå brystforstørrende operasjon på en ellers frisk kropp.

Dette er de fire prosessene:

1. Skape
For mange kvinner dreier det seg om å "skape" et nytt utseende fordi de synes brystene er for små.

2. Reparere
Andre ønsker å "reparere" brystenes størrelse og/eller form etter at de har endret seg for eksempel gjennom svangerskap og amming.

3. Forbedre
Enkelte av kvinnene har også et ønske om å "forbedre" bryster de ellers er fornøyd med og oppfatter som normale i størrelse og form. Kvinnenes holdning i den sammenhengen er at en operasjon vil kunne gjøre dem enda mer fornøyd med brystene og at de vil få enda bedre selvfølelse og bli mer attraktive.

4. Gjenopprette
Noen kvinner vil også søke å "gjenopprette" det de tidligere har oppfattet som relativt store bryster. Bryststørrelsen hos disse kvinnene kan for eksempel ha blitt redusert som følge av slanking. Kvinnene ønsker seg da gjerne tilbake til sin opprinnelige bryststørrelse uten å måtte legge på seg igjen. Det kan føre til at de velger å operere inn silikonimplantater.

Kilde: Folkehelseinstituttet pupp_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning