Mobbing på jobben

- Yngre under 25 år er særlig utsatte, sier forsker. Se hva du kan gjøre!

Publisert Oppdatert
Det er ikke alltid så lett å vite når mobbing faktisk skjer eller har oppstått; og det er ikke alltid lett å gjøre noe med det.

Skjult mobbing

Forsker i Bergen Bullying Research Group ved Universitetet i Bergen, Morten Birkeland Nielsen, har blant annet mobbing og destruktivitet i organisasjoner som sitt spesialområde. Han forteller til Kvinneguiden at eksempler på mobbing er handlinger som baktaling, at man blir utestengt fra det sosiale fellesskap, eller at man ikke får nødvendig informasjon for å utføre arbeidsoppgaver.

- I begynnelsen blir man gjerne utsatt for ulike typer indirekte og skjulte mobbehandlinger. Etter hvert opplever offeret kanskje at handlingene blir mer åpne og direkte og at mobbehandlingene blir mer systematiske. Det er gjerne på dette tidspunktet at man som offer merker hva som er i ferd med å skje med en, og at man dermed innser at man er utsatt for mobbing, sier Birkeland Nielsen.

Skam og dårlig selvtillit

Forskning viser at det er få grupper som er mer utsatt for mobbing enn andre i Norge og det er også få forskjeller mellom kvinner og menn. Men hvis et av kjønnene er i klart mindretall på en arbeidsplass, har man større risiko for å bli utsatt for mobbing enn det dominerende kjønnet.

- Forskningen vår viser at mobbing forekommer i alle yrker og bransjer, uten at noen yrkesgrupper har spesielt større risiko for å bli mobbet enn andre. Men alder er en av få risikofaktorer. Studier viser at yngre arbeidstakere under 25 år har større risiko for å bli mobbet enn eldre arbeidstakere, forklarer Birkeland Nielsen.

Mobbing går helt klart negativt utover livskvaliteten, ikke bare for mobbeofferet, men også for kollegene som observerer, virksomheten det skjer i, og for samfunnet.

- Mange mobbeofre sliter med skamfølelse, dårlig selvaktelse og manglende selvtillit. Flere undersøkelser viser også at det å være utsatt for mobbing er forbundet med en rekke fysiske og psykiske plager som angst, depresjon, samt psykosomatiske problemer som muskel-skjelett plager. Enkelte studier viser til og med at personer som er utsatt for mobbing har symptomer lignende posttraumatisk stress som er en alvorlig lidelse man vanligvis finner hos volds- eller krigsofre, forteller forskeren.

Mobberen

I utgangspunktet skiller ikke mobberne seg veldig ut fra vanlige arbeidstakere, men enkelte mobbere er til en viss grad noe dårligere sosialt fungerende, mer usikre i sosiale sammenhenger og mer aggressive når de blir provosert.

- Men vi vet lite om dette da det er vanskelig å få folk til å innrømme eller innse at de kan ha mobbet andre. Arbeidsmiljø har også en betydning, et arbeidsmiljø preget av mistrivsel, stress og uklare arbeidsforhold kan utløse aggresjon og konflikter som kan utvikle seg til mobbing. Flere studier har for eksempel vist klar sammenheng mellom et hektisk og monotont arbeid og opplevelsen av mellommenneskelige konflikter i arbeidsfelleskapet, sier Birkeland Nielsen.

Dette er mobbing

  • Når vedkommende er utsatt for systematiske trakasserende handlinger over en lengre tidsperiode, og hvor man som offer for slike trakasserende handlinger har problemer med å forsvare seg mot mobbingen.
  • En forutsetning for at noe skal kalles for mobbing er at det er et ujevnt maktforhold mellom mobber og offer, der førstnevnte er den dominerende part i konflikten.

Dette kan du gjøre:

  • Gi beskjed til noen som kan gripe inn å gjøre noe mer forholdet. Dette kan for eksempel være ledelse, tillitsvalgte, verneombud eller arbeidstilsynet.
  • Undersøk om bedriften har rutiner som beskriver hvordan mobbing skal rapporteres.
  • Utfyllende informasjon om hvordan man skal gå frem hvis man er utsatt for mobbing finner du på informasjonssiden Jobbingutenmobbing.notr320

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning