Lær deg å bli forbanna!

Snille jenter har lov til å bli sinte de også. De vet bare ikke hvordan!

Publisert Oppdatert
Føler du deg urettferdig behandlet, men redd for å si ifra? Eller har noen tråkket deg på tærne en gang for mye, uten at du får vist hvor sint det egentlig gjør deg? Det er faktisk lov å bli sint!

- Det er ikke bare lov til å bli sint, men faktisk nødvendig og naturlig, sier sinnemestringsterapeut Merete Berg Nesset ved St. Olavs hospital, avd Brøset Sinnemestring.

Nesset påpeker at uansett om vi vender sinnet innover i oss selv, eller utover mot andre, har vi et ansvar for at det kommer ut uten å skade noen.

Hun definerer sinne slik: - Sinne er en naturlig følelsesmessig reaksjon som kan oppstå i forskjellige situasjoner. Den kan ses på som en forberedelsesreaksjon i situasjoner hvor det er spørsmål om fight eller flight, men også som en reaksjon når vi såres.

Unngår diskusjoner
En del mennesker har lært at det å uttrykke sinne er forbundet med skam eller tap av kontroll, og oppfatter dermed sitt eget sinne som noe negativt.

- Disse kan forsøke å unngå situasjoner hvor de kan bli såret, eller unngår å ta opp diskusjoner hvor de tror at de kan bli sinte, fortsetter terapeuten.

Holder man sinnet inne vil det i en del sammenhenger, spesielt hvis det opptrer hyppig, kunne føre til nedstemthet, tristhet, depresjon, lavt selvbilde, og vedkommende vil etter lang tid kunne få en mer underdanig væremåte. Det er med andre ord god grunn til å skrike opp når du føler deg dårlig behandlet!

- Du har rett til å ta mest hensyn til deg selv av og til, rett til å protestere mot urettferdig behandling og kritikk, og rett til å uttrykke smerte og vanskeligheter. Du har lov til å si nei, og er ikke nødt til å rettferdiggjøre deg overfor andre.

Negativ tolkning
For å bli flinkere til å sette grenser er det viktig med trening i naturlig selvhevdelse, det vil si å lære gode måter å si ifra på når sårende og devaluerende utsagn kommer.

- Det behøver nødvendigvis ikke å være sinne, sier Nesset.

En måte å mestre sinne på er å lære om egen sårbarhet eller oppfatning av seg selv.

- Vi ved "Brøset Sinnemestring" kaller dette "negative leveregler". Disse viser seg ofte i forhold til sinne: "Jeg blir avvist og forlatt", "den andre vil utnytte og misbruke meg", "ingen bryr seg egentlig om meg, eller forstår hvordan jeg har det", "jeg er ikke god nok", "jeg er mislykket". Slike grunntanker om en selv fører til at man tolker det andre sier negativt, uten at det kanskje er ment sånn, poengterer Nesset. sinne_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning