Ideen om kontorlandskap

Publisert Oppdatert
  • Ideen om fordelene med åpne kontorlandskap har eksister lenge og ble lansert i Europa så tidlig som på 1950-tallet av Eberhardt og Wolfgang Schnelle i Team Quickbortner under betegnelsen Bürolandshaft.
  • Hovedtanken var at bortfall av fysiske barrierer skulle føre til økt sosial interaksjon, bedre arbeidsflyt, større sosial likhet i bedriften og redusert hierarkisk struktur.
  • Ideene ble godt motatt og åpne kontorløsninger var på sitt mest populære mot slutten av 1970-tallet.
  • Utover på 1980-tallet skjer det en endring og spesielt i Nord-Europa overtar cellekontoret nesten fullstendig. Hvorfor dette skjer, er ikke så lett å forklare, men fokusert på brukermedvirkning og sosial likhet i denne regionen har vært dratt fram som en vitktig faktor.

(Kilde: "Åpne kontorlandskap: en litteraturgjennomgang" av Knut Inge Fostervold, 2009.)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning