Helsebringende ekteskap

Et lykkelig ekteskap gjør deg frisk og sunn!

Publisert Oppdatert
Det er kanskje få ting som opptar oss så mye som kjærlighet, og det er ikke uten grunn. En titt på Maslows behovspyramide viser at sosiale behov, og derunder kjærlighet, er rangert som nummer tre, etter fysiske behov som mat og vann, og behovet for sikkerhet. Behovspyramiden er en grafisk fremstilling av de menneskelige behov, utviklet av den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow, og hans påstand er at behovene må oppfylles nedenifra i pyramiden.

Les også: Sugen på giftemål?

Les også: Menn knekt etter skilsmisse

Les også: Nygift på ny


Naturlig nok finnes det dermed en rekke studier på helseeffekten ved å leve med og uten kjærlighet. Ekteskap kan, ifølge en artikkel fra New York Times fra 2010, redusere risikoen for lungebetennelse, for å måtte gjennomgå kirurgiske inngrep og for å utvikle kreft eller få hjerteinfarkt. Det reduserer også risikoen for demens. En studie fra Nederland har vist at ugifte har større risiko for å dø, så å si uansett årsak, sammenlignet med de som er gift.

Beskyttende effekt
Så hva er det egentlig som er årsaken til alle disse helsegevinstene?

Ifølge de ulike studiene gjort på dette emnet, kommer det frem at ekteskapet har en slags beskyttende effekt. Det å ha en partner sørger for at man har sosial støtte, og det beskytter mot isolasjon. Å ha en ektemake kan også inspirere til en sunn livsstil, og forebygge at man tar usunne livsstilsvalg.

Baksiden av medaljen er at det å leve i et ulykkelig ekteskap er uheldig for helsen. Samme studie viser at det stesset som blir utløst av problemer i ekteskapet er sterkt forbundet med økt risiko for depresjon, fiendtlighet og sinne, og hjertesykdom.

Negativ helseeffekt
Selv om du får merkbart bedre helse av å være lykkelig gift, er det allikevel bedre å være singel, enn å gifte seg og så bli skilt. En studie som ble publisert i The Journal of Health and Social Behaviour i juni 2009 viser at de som har skilt seg fra, eller mistet ektemaken, har i gjennomsnitt 20 prosent flere sykdommer og 23 prosent flere begrensninger. Grunnen til at det å miste ektefellen har en så negativ effekt, er at et samlivsbrudd eller at ektefellen dør, er situasjoner som er ekstremt stressende, noe som påvirker helsen på flere plan.

Ekteskap før vs. nå
Ifølge Discovery har flere amerikanske studier vist at det generelle lykkenivået i et ekteskap ikke har økt i nyere tid - tvert imot. Det ser faktisk ut til å ha gått svakt ned. Dagens ekteskap er i større grad preget av mer arbeidsrelatert stress, flere ekteskapskonflikter og mindre samspill i forholdet. Tall fra Statistisk Sentralbyrå underbygger dette: I 2009 ble det inngått 24800 ekteskap i Norge, og samme år endte 10200 ekteskap i skillsmisse.

Ifølge artikkelen "Et lykkelig ekteskap er godt for helsen" skrevet av Norsk Helseinformatikk har par som holder sammen funnet nøkkelen til et langt, lykkelig og helsebringende ekteskap:
Svaret er å involvere seg, bry seg, forplikte seg og være en trofast ledsager. Parene ser gjerne på ekteskapet som en institusjon som krever mye pleie, hengivenhet og vilje til å være der i tykt og tynt. De lykkeligste parene er venner som deler livet, og som har like interesser og verdier.

Kilder: Norsk Helseinformatikk, Wikipedia.org gift_hoyde.gif
Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning