Få selvtillit!

Har du lyst å tørre mer? Coaching kan være veien mot et bedre liv.

Publisert Oppdatert
I høst kom den første norske doktoravhandlingen som dokumenterer effektene av coaching. Men hvordan skal man orientere seg i jungelen av aktører med den ubeskyttede tittelen coach?

- Velg coach med en grundig og kvalitetssikret sertifisering, er rådet fra bokaktuelle Trine Åldstedt i MetaResource Mastery Work.

Profesjonell coaching virker

Som ledd i doktoravhandlingen har stipendiat Frode Moen ved NTNU gjennomført en studie som viser at bruk av profesjonell coaching gir betydelig bedring i utførelsen av eget arbeid, i form av effektivitet, måloppnåelse, egen opplevelse av suksess og generell tilfredshet.

-Det er nå dokumentert at profesjonell coaching virker. Men det kan være utfordrende å orientere seg i markedet, og vite hvilken coach man skal velge, sier Åldstedt.

Hva skal man legge vekt på ved valg av coach?

-Forsikre deg om at coachen er sertifisert, sier Åldstedt, som påpeker at det finnes flere ulike sertifiseringsordninger, og anbefaler også å sjekke kravene for å bli sertifisert i den enkelte.

-På coachforening.no finner du oversikt over coacher som er sertifisert og godkjent av Den Norske Coachforening. Du finner også oversikt over hvilke skoler som har godkjente coachutdanninger. Velger du en sertifisert coach herfra har du trygghet for at de er sertifisert etter kravene i norsk bransjestandard for coaching og at de lever opp til en faglig og etisk standard, sier Åldstedt.

Coaching gir selvtillit

Hvem har nytte av coaching?

-Coaching utfordrer og støtter individ og team til å nå viktige personlige og organisatoriske mål, sier Åldstedt, og hun mener at bruksområdene er mange.

Hun viser til en undersøkelse som International Coach Federation har gjennomført, der selvtillit kommer øverst på listen over effekten av coachingen. Hele 80 prosent av de som oppga dette som årsak til at de oppsøkte en coach, var fornøyde med coachingen. Andre årsaker til coaching som ga fornøyde kunder var å kommunisere bedre med andre, karrieremuligheter og mestring av jobben.

-Dette stemmer veldig godt med tilbakemeldingene fra våre kunder i MetaResource Mastery Work, sier Åldstedt.

- Vi har mange kunder som sier at de er blitt tydeligere og tør vise mer av hva de står for. De er blitt trygge og rolige også i konfliktsituasjoner. Coaching egner seg godt for å bli mer kreativ og løsningsorientert, sette klare mål og nå dem, løse konflikter, bli mer effektiv og frigi ressurser man ikke visste at man hadde. Trine-ldstedt220

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning