Dette gjør at du eldes raskere

Det er ikke bare lungehelsen som forverres av røyking.

Publisert Oppdatert
Visste du at omtrent halvparten av de som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken?

Bare i Norge dør det 6 700 personer årlig på grunn av røykrelaterte sykdommer. Flere rammes av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. De siste ti til tolv årene har imidlertid andelen dagligrøykere gått nedover, særlig blant unge. 21 prosent mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2009.

Les også: Trendy snusing

Les også: Dette gjør huden gammel

Les også: Uvanene vi hater


I norske og britiske studier har forskere over lengre tid forsøkt å finne ut hvilken sammenheng det er mellom langvarig røyking og fysisk funksjonsevne. Data er hentet fra den britiske folkehelsestudien kalt "1 946-kohort-studien". Over 5300 mennesker som er født i 1946 har deltatt i undersøkelser fra fødselen av, og ble spurt om sine røykevaner første gang da de var i 20-årene.

Studien startet som en studie om forholdene rundt fødselen og oppvekstvilkårene for arbeiderklassen i England. Alle de 5362 deltagerne er født i samme uke i mars 1946. De har senere blitt fulgt opp med seks undersøkelser i voksen alder. Nå er studien blitt til en livsløpsstudie om aldring og kalles The National Survey of Health and Development (NSHD).

Påvirker mer enn lungefunksjonen
I en alder av 53 år ble deltakerne på nytt innkalt for å ta funksjonstester. Man ønsket å se hvordan røykingen har påvirket aldringsprosessen.

Førsteforfatter bak studien, Bjørn Heine Stand ved Folkehelseinstituttet, forteller til Norsk helseinformatikk (NHI) at man har sett på funksjonsevnen, den kognitive evnene og tatt lungetester.

Til tross for at forskning på tobakk har vært mest konsentrert om lunge- og hjertehelse, viser forskningsresultater at lungefunksjon bare kan forklare en liten del av sammenhengene mellom røyking og fysisk form. Man kan anta at røyking også påvirker røykernes fysiske evne på andre måter enn bare gjennom lungefunksjonen.

Flere faktorer
- De som har røykt mye og lenge, har redusert fysisk kapasitet og mindre å gå på når de nærmer seg pensjonsalderen, forteller Strand til NHI.no.

Les også: Forandre røykevaner

En del av sammenhengen mellom røyking og fysisk funksjonsevne kan skyldes at røykere generelt har dårligere lungefunksjon, dårligere kognitiv funksjon, samt generelt dårligere helsestatus. De har også ofte lavere utdanning.

- Likevel fant vi at en del av sammenhengen måtte skyldes andre faktorer enn disse, fortsetter Strand.

I en tidligere rapport basert på datamaterialet fra 1946-kohort-studien, fant forskere at de mentale funksjoner som har betydning for erkjennelse, tenkning og kunnskapservervelse, altså kognitiv funksjon, hadde sammenheng med fysisk funksjonsevne.

En utvikling på ti år
"Det betyr at jo bedre kognitiv funksjon, jo bedre fysisk funksjon. Kognitiv funksjon har med hjernens helse og funksjon å gjøre. Nedsatt kognitiv evne kan for eksempel bety redusert hukommelse, konsentrasjonsevne og problemløsningsevne", skriver NHI.no.

Å stå på ett ben, henger sammen med kognitiv funksjon, fordi det å balansere krever hjerneaktivitet. Forskerne mener at hvis røyking påvirker den kognitive evnen, vil dette igjen kunne påvirke den fysiske evnen. - Den kognitive evnen ble også målt da deltakerne var 43 år, og vi kunne derfor se på om røyking trigget den kognitive nedgangen, sier Strand.

"En annen studie basert på det samme materialet, har sett på den kognitive evnen til røykere og om det har vært en nedgang fra fylte 43 år til fylte 53 år. Den viser at sigarettrøyking er assosiert med raskere nedgang i verbal hukommelse mellom 43 og 53 år", skriver NHI.no

Nødvendig med videre forskning
Disse effektene ble funnet først og fremst blant personer som røykte mer enn 20 sigaretter per dag. Studien korrigerte for blant annet kjønn, sosioøkonomisk status, tidligere kognitive evne, luftveis- og hjerte- og karsykdommer, blodtrykk og alkoholmisbruk.

Tidligere forskning kan tyde på at røyking også påvirker nervesystemet, som igjen kan påvirke aldringsprosessen i form av redusert balanse og dårligere fysisk funksjon. Dette kan også være i sammenheng med at røykere har redusert oksygentilførsel til musklene.

Forskerne påpeker at det er nødvendig med videre forskning for å fullt ut forstå mekaniskene bak sammenhengen mellom røyking og fysisk funksjonsevne.

Les også: Helseskader ved passiv røyking

Vil du vite mer?

Kilde: Norsk helseinformatikk.

royk_hoyde

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning