Bestem selv - reduser stress

En dansk undersøkelse viser at ansatte som får styre arbeidsdagen sin selv har en bedre balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

Publisert Oppdatert
Mener du at det er behagelig å kunne bestemme arbeidsdagene dine selv? Eller tenker du at det ville være stressende? Stadig flere har en jobb hvor de for eksempel kan jobbe på toget på vei til jobb, hjemme ved PC-en på kveldstid etter at barna har lagt seg, eller bruke søndags ettermiddag på research.

Les også: Hater du jobben din?

Les også: Oppskriften på suksess?

Les også: Jobb med blogg


Å i stor grad bestemme arbeidstiden sin selv er hyppig omdiskutert. Noen mener at ansatte risikerer å bli overarbeidet, ha uklare jobbkrav, samt en dårlig balanse mellom arbeids- og privatliv. Kritikere til denne arbeidsformen mener at dette fører til stress.

Fordi stadig flere har en jobb hvor de i større eller mindre grad bestemmer arbeidstiden selv, har man ved Syddansk Universitet foretatt en stor systematisk undersøkelse av forholdet mellom selvledelse og psykisk arbeidsmiljø.

2000 spørreskjema
Signe Pihl-Thingvad konkluderer i sin "Selvledelse og psykisk arbeidsmiljø i det grenseløse arbeidet" at selv om selvledelse kan høres stressende ut, kan det faktisk redusere stress.

Pihl-Thingvad har sammen med Center for Alternativ Samfundsanalyse studert fem danske mediearbeidsplasser, og sendt ut spørreskjema til over 2000 danske mediearbeidere.

Kort sagt kan man si at undersøkelsen viser at selvledelse faktisk forminsker de ansattes egne opplevelser av stress.

Forskningsrapporten viser også at:
 • Ansatte som selv har mulighet til å tilrettelegge eget arbeid, ikke jobber mer overtid enn andre.
 • De har også en bedre balanse mellom arbeids- og privatliv. Dette kan være fordi man i større grad kan innrette hverdagen etter egne behov. Man kan for eksempel gå tidlig fra jobb for å hente barn i barnehagen.
 • De selvledende ansatte opplever mer klare jobbkrav enn sine kolleger uten selvledelse. Dette kan skyldes at man selv har mulighet til å definere arbeidsoppgavene.
 • Begrepet "grenseløst arbeid" oppsto i forskningens verden for cirka 20 år siden, hvor man har diskutert det stadig mer utydelige skillet mellom arbeid og fritid. De lærde strides om hvordan det påvirker ansatte at arbeidstider, arbeidssteder og ansettelsesforhold har blitt mer og mer fleksible.

  - Men det har stort sett dreid seg om hypoteser. For det er først nå at det foreligger data som viser hvordan det faktisk forholder seg, og de har overrasket, sier Signe Pihl-Thingvad til den danske forskningsnettsiden Videnskap.dk.

  Opplever også stress
  Hun poengterer at selv om resultatene er fra mediebransjen, er det mange andre arbeidsplasser og bransjer hvor de ansatte i større eller mindre grad har selvledelse. Stress er også en faktor i de selvledende ansattes hverdag, men forskningen viser at det ikke er selvledelse som er årsaken.

  Undersøkelsen inneholder også opplysninger om hvordan selvledelser påvirker de ansattes motivasjon. Motivasjon og engasjement kan nemlig være et vern mot stress, og gjør ansatte bedre rustet til å takle utfordringer og negative arbeidsopplevelser.

  Ledelsen har fremdeles makt
  - Men et slik engasjement kan også ha en negativ side. For eksempel hvis man setter arbeidet foran egen helse, og jobber når man egentlig burde melde seg syk, eksemplifiserer Pihl-Thingvad.

  Undersøkelsen viser imidlertid at selvledende ansatte ikke setter jobb foran egen helse.

  De ansatte og deres ledere er imidlertid ikke helt enige i omfanget av selvledelse. De ansatte mener at de har større selvledelse enn deres sjefer gir uttrykk for at de har. Ledelsens makt er med andre ord ikke forsvunnet, den er bare fordelt annerledes. Ledelsen har fremdeles kontroll over resursene og tar de overordnede beslutninger.

  Kilde: Videnskap.dk
sjef_hoyde

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning