8 ting du kanskje ikke visste om fødsler

Sørg for å være godt forberedt til fødselen!

Publisert Oppdatert
Det finnes massevis av informasjon om både graviditeten og fødselen på nett, i bøker og i venninnegjengen, men det er allikevel ikke alt som blir snakket om. Sjekk om du var klar over følgende fakta:

Vannet kommer ikke nødvendigvis som en foss

Mange forventer at vannet kommer fossende ut. Dette kan skje, men like ofte kommer det sildrende eller dryppende, og mange tror de har tisset på seg. Vannet har en spesiell søtlig lukt og skal ha et blakket utseende.

Riene endrer seg

En rie er ikke en rie. I begynnelsen av fødselen åpner livmorhalsen seg. Smertene er for de fleste helt overkommelige, og de fleste klarer seg fint hjemme i denne fasen. Fase to, den aktive fasen, varer frem til mormunnen er helt åpen. Smertene er mer intense, og man har som regel kommet seg til sykehus.

Når åpningen er ca 10 centimeter opplever de fleste en trang til å presse. Disse riene er helt annerledes enn de man har i åpningsfasen, og mange førstegangsfødende sier at de ikke var i tvil om hva som skulle gjøres.

Skader kan oppstå

De aller, aller fleste fødsler er udramatiske. Likevel bør alle fødende være forberedt på at det kan oppstå problemer - og hvilke rettigheter og muligheter man har hvis man skulle være uheldig. Å revne fremover kan være dramatisk, men det er revning bakover som virkelig kan skape problemer.

Av 60 000 årlige norske fødende estimerer man at mellom 1000 og 2000 opplever å få skadet lukkemuskelen. Universitetssykehuset i Nord-Norge var først ute med å behandle denne typen skader, og kan nå vise til gode resultater ved å operere inn et lite implantat som gir elektrisk stimuli til nerven. Har du problemer etter fødselen bør du snarest mulig ta det opp med legen din. Det finnes hjelp å få!

Hva er egentlig slimproppen?

"Slimpropp" er et ord de fleste ikke har verken hørt eller forholdt seg til før de er gravide. Slimproppen er et lag beskyttende slim som ligger rundt mormunnen. Slimet beskytter mot infeksjoner, og allerede kort tid etter at du har blitt gravid vil dette slimet tykne til.

Før fødselen vil de fleste gravide merke at slimproppen "går". Dette kan være det første tegnet på fødsel, men proppen kan også gå flere uker før fødselen setter i gang. Noen merker at det kommer en god mengde slim, ofte rosafarget. Hos andre kommer slimet gradvis ut, slik at det ikke er så lett å merke det, og for andre igjen kommer slimet ikke før man er godt i gang med fødselen.

Hvor lang tid tar en fødsel?

Førstegangsfødende har en gjennomsnittlig fødselstid på mellom 10 og 12 timer. Har man født før går den neste fødselen vanligvis raskere. Man bør reise til sykehuset når riene er smertefulle, øker i intensitet og kommer med 10-15 minutters mellomrom, har små eller store blødninger eller ved fostervannsavgang. Fødselslengden er veldig individuell, og det finnes ingen fasitsvar her.

Epidural

Epidural blir stadig mer vanlig, men det er ikke alle som får tilbud om denne type smertelindring. Kvinner med infeksjoner, blødningsforstyrrelser og nevrologiske sykdommer kan oppleve å ikke få tilbud om epidural. I tillegg bør fødselen verken ha kommet for langt eller for kort; mormunnen bør ha åpnet seg 3-4 centimeter.

I visse tilfeller kan epidural legges både tidligere og senere i fødselsforløpet. Tror du epidural er riktig for deg kan det være lurt å nevne dette for legen eller jordmoren på et tidlig tidspunkt.

Du kan ikke kreve keisersnitt

Helse og omsorgsdepartementet har utarbeidet en stortingsmelding med følgende innhold:

"Pasientens ønsker skal tillegges vekt ved helsepersonellets vurdering, men likevel slik at hensynet til faglig forsvarlighet er avgjørende."

Videre heter det:

"Normal fødsel benyttes som førstevalg ved ukompliserte svangerskap, og det skal gode faglige grunner til for å velge keisersnitt. Kvinnen kan derfor som utgangspunkt ikke kreve keisersnitt som forløsningsmetode."

Man kan altså som fødende komme med ønsker og tanker, men man kan ikke kreve å få keisersnitt. Dersom legen anser det som mer forsvarlig (fysisk og psykisk) å la deg føde vaginalt vil det altså være vanskelig å få keisersnitt. Er du veldig redd for å føde bør du snakke med en lege eller jordmor om dette så tidlig som mulig i svangerskapet. I mange tilfeller kan god rådgivning og riktig informasjon føre til at angsten dempes eller forsvinner.

Avføring og urin under fødsel

Når man er i aktiv fødsel, og kjenner trykketrang, vil det i mange tilfeller også komme avføring og kanskje også urin. Den fødende vil i noen tilfeller få tilbud om klyster, men det er ikke alle sykehus som tilbyr dette. I tillegg vil fødselen i noen tilfeller gå så raskt at man ikke rekker å tenke på dette. Mange gravide tenker mye på dette før fødselen, men de fleste tenker ikke på det når de er i gang. Husk at jordmoren er vant til dette, og vil rydde unna det som måtte komme før du merker noe til det.

Kilde: lommelegen, klikk.no, regjeringen.no, mammanett.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning