Reiseråd mot disse landene

Disse landene er det utstedt reiseråd mot

43 land og regioner Utenriksdepartementet advarer mot å reise til.

SAUDI ARABIA: Et av 43 land Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd mot. Her fra hovedstaden Riyadh.

SAUDI ARABIA: Et av 43 land Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd mot. Her fra hovedstaden Riyadh. Foto: FOTO: Colourbox

Publisert Oppdatert

Skal du ut å reise bør du kanskje tenke deg om to ganger før du velger å tilbringe ferien i et av disse landene.

Akkurat nå har nemlig Utenriksdepartementet (UD) utstedt offisielle råd for 43 land og regioner. Årsaken kan være alle situasjoner som kan utgjøre en særskilt risiko som tilsier at nordmenn ikke bør oppsøke eller befinne seg i området.

Thailand

I Thailand blir du av UD frarådet å reise eller oppholde deg i de sørlige provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og tilgrensende Songkhla.

Sikkerhetssituasjonen i Bangkok og landet for øvrig er rolig og udramatisk. Det er foreløpig ingen grunn til bekymring for norske borgere og interesser, melder UD.

UD oppfordrer til å holde seg unna store folkeansamlinger og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, både på dagtid og etter mørkets frembrudd. Dette gjelder også bevegelige demonstrasjonstog. Man bør vise generell aktsomhet, ta fornuftige forholdsregler, etterkomme anvisninger og lytte til råd fra lokale myndigheter, og holde seg orientert om den aktuelle situasjonen.

Saudia-Arabia

I disse landene er det utstedt offisielle reiseråd:

Afghanistan

Algerie

Aserbajdsjan

Bahrain

Burkina Faso

Burundi

Egypt

Elfenbenskysten

Etiopia

Filippinene

Georgia

Guinea-Bissau

India

Irak

Iran

Israel

Japan

Jemen

Kamerum

Kenya

Kongo DRC

Libanon

Libya

Mali

Mauritania

Mosambik

Niger

Nigeria

Pakistan

Palestina

Russland

Rwanda

Saudi-Arabia

Sentralafrikanske republikk

Somalia

Sudan

Syria

Sør-Sudan

Thailand

Tsjad

Tunisia

Uganda

Ukraina

Kilde: landsider.no

Saudi-Arabia er et svært konservativt land. En særdeles strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet alle sider ved samfunn og rettsvesen. Utlendinger bør ifølge UD bestrebe seg på å respektere de lokale skikker.

Her er innførsel av alkohol, pornografi og svinekjøtt strengt forbudt. Det er dødsstraff ved halshugging - med sverd, og i full offentlighet - for voldtekt, drap, med mer.

Også smugling av narkotika straffes strengt, og det skilles ikke mellom svakere og sterkere narkotiske stoffer, heller ikke mellom smugling og besittelse. Omgang med narkotika kan resultere i dødsstraff. Enkelte medisiner (blant annet amfetaminer) anses som narkotika.

De tradisjonelle straffemetoder som pisking, amputasjon og dødsstraff brukes også mot utlendinger, men da gjerne ressurssvake fremmedarbeidere eller ulovlige innvandrere fra Asia og Afrika.

Kvinner må dekke seg til i Saudi-Arabia

Kvinner skal være tildekket fra halsen og ned, fortrinnsvis i en svart kjortel(abaya). Saudiske kvinner dekker også hodet, men dette forventes vanligvis ikke av vestlige kvinner.

Kvinner anbefales likevel å påse at de alltid har med seg et svart hodetørkle i tilfelle krav om tildekking av håret.

Ramadan og homoseksualitet i Saudi-Arabia

Utlendinger bør ikke spise, drikke eller røke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang under Ramadan. Overtredelse kan resultere i arrestasjon og utvisning.

Homoseksualitet anses i Saudia-Arabia som en forbrytelse, som kan lede til pisking, fengsel og dødsstraff, men forfølges ikke aktivt.

Trafikken i Saudi-Arabia

Kvinner har i praksis ennå ikke lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia, og det er ikke signaler om noen endring her. Forbudet gjøres gjeldende ved at det kreves saudisk førerkort for å kunne kjøre, og kvinner kan ikke få utstedt saudisk førerkort.

Det anbefales å utvise forsiktighet i trafikken. Den lokale kjørekultur er ennå preget av ignorering av helt grunnleggende trafikkregler, ingen bruk av sikkerhetsbelter, og høy fart. Ved ulykker skal man ikke flytte sitt kjøretøy før forsikringsselskapet har kommet til stedet og skrevet rapport, og ulykkesstedet må ikke forlates.

Ved personskader blir gjerne alle involverte fengslet, uavhengig av skyldforhold, inntil avklaring foreligger. Involverte bør i slike tilfeller umiddelbart kontakte den norske ambassaden.

Fillipinene

Ifølge UD er det generelt en forhøyet risiko for å bli utsatt for kriminelle handlinger på Filippinene på grunn av stor fattigdom og utbredt gatekriminalitet. Samtidig uttaler UD at de fleste reiser går trygt og uten spesielle problemer.

Reisende oppfordres til å utvise forsiktighet og aktsomhet. Det er mange skytevåpen i sirkulasjon, og turister er spesielt utsatt for ran og tyveri. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret.

Strafferammene for befatning med narkotika er svært strenge. Det samme gjelder overgrep mot barn. Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Komme seg rundt i Fillipinene

Sikkerheten ved reise med taxi, buss og båt er redusert. Vær oppmerksom, og lås gjerne dørene når du sitter i taxi. Det regnes som trygt å ta registrerte drosjer på dagtid. Om natten anbefales det å ta drosje fra et av hotellene, da bilnumrene blir skrevet opp av hotellets dørvakt. Busser er ofte i dårlig forfatning.

Terrorvirksomhet i Fillipinene

Terroraksjoner forekommer, men sporadisk på Filippinene. Spredte terroristgrupper har kapasitet og vilje til å ramme uskyldige mennesker. Angrep er som regel målrettede, men kan ramme uskyldige personer. Det anbefales derfor at man viser særlig aktsomhet i utsatte områder.

Det har de siste årene vært tilfeller der utlendinger har blitt kidnappet. Risikoen er spesielt høy i sørvestlige Mindanao og på Sulu-øygruppen, inkludert havområdene som omgir dem.

Kenya

UD har reiseråd for Kenya som lyder:

«Utenriksdepartementet fraråder opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige innen 60 km fra grensen til Somalia, inklusive distriktet Garissa. I tillegg frarådes opphold og reiser som ikke er strengt nødvendige til Kenyas kystområde som befinner seg innen 150 km fra grensen til Somalia, med unntak av øyene Lamu og Manda inkludert flyplassen.»

Risikoen for reisende i Kenya er først og fremst knyttet til: 1) biltrafikk, 2) kriminalitet, og 3) terrorvirksomhet.

Bruk av offentlig transport bør unngås. I tillegg øker forekomsten av væpnede kapringer av biler, særlig i Nairobi. Det frarådes å ferdes til fots etter mørkets frembrudd. Terrorfaren i Kenya er vedvarende høy, og fastboende og reisende i Kenya bes om å utvise forsiktighet og årvåkenhet, særlig på offentlige steder.

India

Antall rapporterte seksuelle overgrep mot kvinner i India er økende. Kvinnelige turister bør derfor vise ekstra forsiktighet når de ferdes i India, både i byer og på landsbygda. Det har i den senere tid vært rapportert seksuelle overgrep i Goa, Delhi, Bangalore, Agra, Rajasthan og Madhya Pradesh.

Reisende bør ifølge UD utvise forsiktighet og årvåkenhet under reiser i hele India, ikke minst på offentlige steder, i og omkring offentlige bygninger, hoteller, turistattraksjoner, offentlige transportmidler, butikksenter, markeder, religiøse samlingssteder og andre steder hvor mange mennesker er samlet.

Terrorfare i India

Det er en økt risiko for terrorangrep i India. Risikoen er størst i den nordlige delstaten Jammu og Kashmir, men også i andre deler av India har koordinerte terrorangrep funnet sted.

India har strenge straffer for besittelse av narkotika, ifølge UD kan selv noen gram marihuana gi fengselsstraff av flere års varighet.

Kjønnsroller i India

Det er også viktig å huske at indiske kjønnsroller er forskjellige fra det nordmenn er vant til. Intimitet og berøring av det motsatte kjønn kan oppfattes som seksuelt ladet. Kvinner blir også utsatt for uønskede verbale tilnærmelser og fysisk trakassering fra menn, enkeltvis eller i grupper. Kvinner bør derfor vise stor forsiktighet når de ferdes i India, også når de er en del av en gruppe reisende. Man bør respektere lokale kleskoder og unngå å oppholde seg alene på isolerte steder.

Kvinner bør ifølge UD vise en reservert holdning overfor fremmede menn, ekstra vennlighet kan ses på som en invitasjon.

Egypt

En populær feriedestinasjon for mange solhungrige nordmenn er Egypt

UD oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i dette landet.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold på Sinai, inkludert Sharm El Sheikh. Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold som ikke er strengt nødvendig til det øvrige Egypt, med unntak av turist-områdene ved vestsiden av Rødehavet (inkludert Hurghada), Luxor og Aswan, samt transitt gjennom den internasjonale flyplassen i Kairo.

UD oppfordrer norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Egypt, til å holde seg oppdatert via ambassadens hjemmesider.

På hjemmesiden landsider.no kan du finne UDs offisielle reiseråd.

Les også:

Dette rommet koster nesten en halv million per natt

Derfor smaker flymat dårlig

Derfor kommer du deg aldri av flyet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning