Skikkelig rørlegger

Overlat ansvaret til rørleggeren

Når elektriker, flislegger og tømrer skal inn på riktig tidspunkt og forsinkelser forplanter seg, er det ikke lett å være byggherre. La rørleggeren overta ansvaret.

La rørleggeren overta ansvaret.

La rørleggeren overta ansvaret. Foto: FOTO: Porsgrund bad

Publisert Oppdatert

Rehabilitering av bad krever ekspertise fra flere faggrupper til ulike tidspunkt i prosessen. For en privatperson kan det være krevende å skulle følge opp alle disse selv, særlig med tanke på at oppgaver må løses i en bestemt rekkefølge for at resultatet skal bli best mulig.

En skikkelig rørlegger vil påta seg prosjektlederansvar for hele oppussingen og sørge for at fagfolkene som skal inn på badet har nødvendige kvalifikasjoner. Rørleggerbedriften står da som din eneste motpart i avtaleforholdet, og ved en eventuell tvistesak trenger ikke du forholde deg til underleverandørene.

Slik velger du riktig rørlegger

Slik velger du riktige produkter.

Etter at søknadsplikten for våtrom falt bort i 2011, er det opp til oppdragsgiver å sørge for at involverte håndverkere har den nødvendige kompetansen. Det kan være vanskelig for deg som forbruker å vite hva som kreves for å utføre arbeid hjemme hos deg, og markedet er dessverre nokså uoversiktlig når det kommer til diverse godkjenninger og kompetansekrav.

Velg deg heller ut en skikkelig rørleggerbedrift fra søkemotoren på www.skikkeligrørlegger.n o. Bedriftene som er listet opp her er allerede kvalitetssikret av Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS (NRL) ved at de oppfyller bransjeorganisasjonens strenge opptakskrav. De fleste bedrifter vil tilby seg å engasjere øvrige håndverkere- og overtar dermed ansvaret for at disse er faglig kvalifiserte.

Les mer om oppussing, valg av rørlegger og produkter på www.skikkeligrørlegger.no.

Skikkelig rørlegger er rørbransjens egen forbrukerportal som informerer om valg av skikkelige rørleggere og skikkelige produkter. Sidene inneholder også relevante artikler om alt fra oppussing, nybygg og vedlikehold til vannskadeforebygging og gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, besøk www.skikkeligrørlegger.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning