Lokal entreprenør fikk brukontrakt

Fem nye bruer skal bygges på E 18 i Østfold. Kontrakten tilfalt Askim- firmaet Askim Entreprenør AS med hovedkontor i Spydeberg.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen signerte 1. juli kontrakt med Askim Entreprenør AS. Kontrakten gjelder bygging av fem E18-bruer på delstrekningen Krosby - Knapstad, som er en del av prosjektet E18 Østfold.

Kontrakten gjelder bygging av de fem bruene, Spydeberg bru, Grinna bru, Skøyen bru, Ormerud bru og Rakelstad bru. Daglig leder i Askim Entreprenør AS Jørn Tore Måleng er fornøyd med tildelingen av kontrakten på ca 95 millioner kroner.

Spydeberg bru og Grinna bru blir 146 meter lange, mens de øvrige tre bruene får en lengde på 26 meter. Spydeberg bru, som vil krysse rv. 122 ved Spydeberg skole, får søyler bygget i hvit betong. Bruk av hvit betong gir brusøylene et visuelt flott utseende sier byggeleder Thorbjørn Hansen. Byggingen av bruene vil starte umiddelbart og skal stå ferdig 1. januar 2010. Spydeberg bru skal imidlertid stå ferdig i januar 2009, og vil fungere som en del av anleggsvegen.

Ny E18 fra Krosby til Knapstad bygges som fire felts motorveg med total vegbredde på 20 meter. Kostnadene er beregnet til 910 millioner kroner. Forventet anleggsstart er planlagt høsten 2007, med oppstart av anleggsveier i april.

Ny trase

Ny E18 vil ligge på sørsiden av eksisterende E18 fram til Knapstad. Vest for Krosby skal vegen gå i en 950 meter lang tunnel gjennom Romsåsen før den går over Glomma på en 250 meter lang bru. Brua får navnet Smaalenene bru. Brua vil bli bygd som en skråstagsbru og vil bli et landemerke i regionen.

Videre vestover krysser E18 over rv. 122 og går på nordsiden av Spydeberg kirke og følger i hovedsak traseen for høyspentlinja fra fv. 208 og fram til Knapstad. Landskapet veksler mellom skogteiger og åpne jorder.

Miljø

Fossbekken utgjør et viktig element i Morsa-vassdraget og det tas spesielle hensyn til forurensning Dette betyr at sedimentasjons-anlegg i tilknytning til Fossbekken etableres ved Jaren. Der den nye vegen krysser elven vil den bli lagt på bruer slik at en unngår å legge bekken i rør.

Park'n ride og rasteplass

Det blir toplanskryss med eksisterende E18 i området ved Knapstad. I Knapstadkrysset planlegges også en rasteplass og park'n ride.

Ved Glomma vil det bli bygget ny bomstasjon og rasteplass. I tillegg opprettholdes bomstasjonen vest for Fossum på eksisterende E18.

(kilde: Statens vegvesen)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning