Helseeffekter av sementstøv

Publisert Oppdatert

Statens arbeidsmiljøinstitutt har publisert en studie om eksponering for sementstøv.

- Det unike ved denne studien er at en har sett på både produksjonskjeden og den totale byggeprosessen, sier forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Yngvar Thomassen.

Statens arbeidsmiljø har i samarbeid med Utrecht University sett på hvordan bygningsarbeidere eksponeres for sementstøv i sitt yrke og sammenlignet dette med den eksponeringen for sementstøv en finner blant arbeidere i sementproduksjon.

Høyest eksponering på sementfabrikken

Høyest eksponering for sementstøv i arbeidsluften blant arbeidere som jobbet med rengjøring på sementfabrikker og blant bygningsarbeidere som arbeider med reparasjon av betong. Lavest eksponering fant en blant bygningsarbeiderne som jobbet med forskaling og betongfylling (helling).

Hvilken operasjon en utførte, og hva slags hjelpemidler som ble benyttet, var de avgjørende momentene for graden av eksponering for sementstøv. Eksempel på dette er rengjøring med kost som økte eksponeringen og arbeid utendørs i regn og vind, som minket eksponeringen.

Sementstøv og helseeffekter

I studier i Tyskland og England har forskerne funnet at arbeidere eksponert for sementstøv ser ut til å ha en forhøyet andel tilfeller av kreft i mage, lunge, tarm, hode og nakke enn normalbefolkningen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning