Gjennomsnittsboksene kommer

Publisert Oppdatert

Fra neste år vil Statens vegvesen installere fotobokser som måler gjennomsnittshastigheten over flere kilometer. E6 gjennom Gudbrandsdalen er blant de første strekningene, men det starter langs E18 i Telemark.

- Det å måle bilenes gjennomsnittsfart over en lengre strekning, styrker arbeidet med å hindre fartsovertredelser og vil forbedre trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete, i forbindelse med at Samferdselsdepartementet vil innføre strekningsbasert automatisk trafikkontroll.

Systemet fungerer ellers ved at nummerskiltet på alle kjøretøy blir fotografert i den første fotoboksen. Tre-fire kilometer senere blir kjøretøyet fotografert på nytt. Gjennomsnittsfarten på strekningen blir så regnet ut. Dersom du har kjørt lovlig, blir bildet slettet. Har du kjørt ulovlig, blir det behandlet på samme måte som i vanlige fotobokser.

- Vi har fått gode signaler om at E6 i Gudbrandsdalen vil få dette på plass så fort som mulig etter igangsettingen, en gang i løpet av 2009, sier Kjell Seim, distriktssjef i Statens vegvesen Gudbrandsdal til Gd.no

Datatilsynet sa den gangen prøveordningen ble installert nord for Lillehammer (2005):

Bildet som tas av bilens kjennemerke er en behandling av personopplysninger. Opplysningene kan bare brukes til et uttrykkelig angitt formål som har saklig begrunnelse i virksomheten til Statens veivesen. Bakgrunnen for streknings-ATK er at veimyndighetene og politiet vil prøve å unngå det de kaller "kenguru-hopping" foran dagens fotobokser. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner. Datatilsynet mener dette er et saklig begrunnet formål. Det er nå en gang slik at en fører av et kjøretøy må forholde seg til fastsatte fartsgrenser, og at overtredelse er straffesanksjonert.

Overingeniør Finn H Amundsen i vegdirektoratet forteller at de tekniske løsningene stort sett er på plass.

- I øyeblikket er det bare noen programmessige justeringer i forholdet mellom politiet og Statens vegvesen som skal på plass, så er vi operative, sier han til tungt.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning